TIETOA OPTIMA-PÄIVITYKSESTÄ 13.12.2008

UUSIA OMINAISUUKSIA

MonivalintaTulosten yhteenveto

Tulosten yhteenveto on uusi objektityyppi, jolla voidaan kerätä yhteenvetoja useiden objektien tuloksista. Yhteenvetoon voidaan kerätä monivalintaharjoitusten tai -tenttien, palautuslaatikoiden ja SCORM-objektien tuloksia.

Tulosten yhteenveto -objektin kautta voidaan suoraan katsella yhteenvetoja valittujen objektien tuloksista sekä tallentaa tuloksia csv-tiedostoiksi esim. Excel-ohjelmistolla käytettäväksi.

Objektin hallinnoija näkee kaikki tulosten yksityiskohdat, mutta tavallisille käyttäjille voidaan määritellä erilaisia oikeuksia tulosten näkyvyyteen. Käyttäjät joko näkevät ainoastaan omat tuloksensa avatessaan objektin tai vaihtoehtoisesti näkevät omien yksityiskohtaisten tulostensa lisäksi yhteenvedon muiden opiskelijoiden edistymisestä. Tavalliselle käyttäjällä näytettävässä yleisessä yhteenvedossa ei ole nähtävissä arvosanoja tai pisteitä, vaan ainoastaan tieto siitä, onko käyttäjä suorittanut kyseisen tehtävän.

Toiminto löytyy kohdasta Uusi objekti > Tulosten yhteenveto

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän työtilatason profiilissa on valittuna kohta "Tulosten yhteenveto käytössä"

MonivalintaKansion linkittäminen

Kokonaisia kansioita voidaan linkittää Optimassa. Linkitetyn kansion sisältönä näkyvät alkuperäisen kansion objektit. Kun alkuperäiseen kansioon lisätään objekteja, ne tulevat automaattisesti näkyviin myös linkitetyssä kansiossa.

Linkitettyjä kansioita käytettäessä on huolehdittava, että käyttäjillä on riittävät oikeudet alkuperäisen kansion materiaaleihin. Helpoiten tämä on varmistettavissa linkittämällä kansioita Materiaalivarasto-tyyppisistä työtiloista.

Toiminto löytyy kohdasta Uusi objekti > Luo linkki kansioon

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän työtilatason profiilissa on valittuna kohta "Käyttäjä voi tehdä linkkejä Internetiin"

Tiedotteen lähettäminen objektista

Mistä tahansa objektista voidaan lähettää tiedote muille käyttäjille automaattisesti. Toiminto listaa kaikki ne käyttäjät, joilla on lukuoikeus kyseiseen objektiin ja antaa mahdollisuuden valita, keille heistä tiedote lähetetään. Automaattisesti valittuna ovat ne käyttäjät, jotka eivät lokitietojen mukaan ole lainkaan avanneet kyseistä objektia.

Tiedotteen lähettäjä kirjoittaa vastaanottajille viestin. Jos käyttäjällä on käyttäjäkortissaan Optimassa sähköpostiosoite, sen voi niin halutessaan liittää automaattisesti vastausosoiteeksi lähetettävään sähköpostiviestiin.

Lisäksi tiedotetta lähetettäessä liitetään tiedotteeseen mukaan suora linkki kyseiseen objektiin. Katso suoran linkin tarkemmat ominaisuudet alta kohdassa "Suorat linkit objekteihin".

Toiminto löytyy kohdasta Objektin pikavalikko > Lähetä tiedote ja Objektin hallinta > Muut toiminnot > Lähetä tiedote

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän työtilatason profiilissa on valittuna kohta "Käyttäjä voi lähettää tiedotteita" ja käyttäjä omistaa kyseisen objektin. Käyttäjillä, joiden työtilatason profiilissa on valittuna kohdat "Käyttäjälä on oikeus kaikkiin työtilan objekteihin" ja "Käyttäjä voi lähettää tiedotteita", on oikeus lähettää tiedotteita kaikista työtilan objekteista.

Suorat linkit objekteihin

Optiman lähettämissä automaattisissa sähköpostiviesteissä on jo aiemmin käytetty suoria linkkejä kalenterimerkintöihin ja keskustelualueiden viesteihin. Nyt suoria linkkejä voidaan luoda mihin tahansa objekteihin. Suoraa linkkiä luodessa voidaan valita, mitä ominaisuuksia linkkiin liitetään. "Kirjaudu ulos" -toiminto on aina automaattisesti mukana. Lisäksi voidaan valita haluttaessa toiminnot "Linkki Optiman aloitusnäkymään" ja "Linkki suoran linkin aloituskohteeseen". "Linkki suoran linkin aloituskohteeseen" on käytännöllinen, jos kyseessä oleva objekti on www-sivu, josta on linkkejä muihin sivuihin. Kun linkki aloituskohteeseen on mukana, voi käyttäjä aina helposti palata alkuun niin halutessaan.

"Luo suora linkki" -toiminto tulostaa sivun, josta suoran linkin osoite voidaan poimia. Samanlainen suora linkki objektiin liitetään mukaan viestiin, kun lähetetään tiedote objektista toiminnolla "Lähete tiedote". Katso tarkemman tiedot kohdasta "Tiedotteen lähettäminen objektista".

Toiminto löytyy kohdasta Objektin pikavalikko > Luo suora linkki

Käyttöoikeus: Kun käyttäjällä on lukuoikeus objektiin.

Objektin ja kansion voimassaoloaika

Kaikille objekteille ja kansioille tulee uusi yleinen ominaisuus voimassaoloaika.

Voimassaoloajalla voidaan määritellä milloin objekti tai kansio on käytettävissä. Muut asetukset ja käyttöoikeudet voidaan määritellä valmiiksi halutulla tavalla ja säätää voimassaoloajan avulla, milloin objekt tai kansioi tulee käytettäväksi. Voimassaoloajan ulkopuolella objektin tai kansion näkevät ainoastaan käyttäjät, joilla on muokkausoikeus tai muuten oikeus kaikkiin työtilan objekteihin.

Kun objekti ei ole käytettävissä määritellyn voimassaoloaikansa mukaan, sen vieressä on ikoni ilmaisemassa asiaa. Samoin objektin ja kansion Info-sivulla ja Käyttöoikeudet on keltaisella pohjalla punaisella tekstillä näkyvä varoitus siitä, ettei objekti tällä hetkellä ole käytettävissä.

Toiminto löytyy kohdasta Objektin hallinta > Yleisasetukset > Objektin voimassaoloaika ja kohdasta Kansion hallinta > Yleisasetukset > Objektin voimassaoloaika

Käyttöoikeus: Kun käyttäjällä on muokkasoikeus objektiin ja käyttäjän työtilatason profiilissa on valittuna kohta "Käyttäjä voi määritellä objektien voimassaoloaikoja ja ajastaa keskustelualueiden viestejä".

UUDISTUKSIA JA PARANNUKSIA

MonivalintaMonivalintatyökalu: ohjetyypin vaihtaminen jälkikäteen

Monivalintaeditorissa voi ohjetyypin niin halutessaan vaihtaa tekstistä html-ohjeiksi jälkikäteen. Tämä mahdollistaa kysymysten importoinnin Aiken tai GIFT-tiedostoista ja ohjeiden muuttamisen monipuolisemmin muotoiltaviksi HTML-ohjeiksi importoinnin jälkeen. Aiken ja GIFT -formaatit eivät sisällä mahdollisuutta muotoiltuihin ohjeisiin, joten importointi on suoritettava tekstimuodossa.

lightwebeditor Kevyt web-editorin uudistuksia: median lisääminen, selailutoiminnot, ankkurit sivujen sisäisiin linkityksiin, tekstitiedoston automaattinen muuntaminen html-sivuksi

  • Median lisääminen: "Lisää upotettua mediaa" -toiminto on lisätty editoriin. Toiminnon kautta listautuu työtiloista vain videotiedostot. Videotiedostoja käytettäessä kannattaa huomioida, että niiden näkyminen käyttäjillä riippuu monesta seikasta. Käytetty selain ja työasemalle asennetetut selaimen videotiedostojen toistamiseen liittyvät lisäosat vaikuttavat tiedostojen näkymiseen. Videotiedoston näkyminen omassa selaimessa ei takaa sitä, että se näkyisi kaikilla käyttäjillä yleisesti.
  • Editorin selailutoiminnoissa on kuvaa liitettäessä, linkitettäessä tai mallipohjia ladatessa käytettävissä työtilojen erilaiset luokittelut: Nykyinen työtilä, Kaikki työtilat,Suosikit, Materiaalivarastot. Materiaalivarastoista linkitettäessä ei tarvitse erikseen huolehtia linkitettyjen kohteiden käyttöoikeuksista lähdetyötilassa.
  • WWW-sivujen sisäiset linkitykset. Yksittäisten pitkin sivujen sisälle voidaan lisätä ankkureita, joihin voidaan tehdän sivun sisäisiä linkityksiä. Esimerkiksi sivun lopusta voidaan tehdä linkki sivun alkuun lisäämällä ensin ankkuri sivun alkuun ja sitten tekemällä sivun loppuun linkki, jossa kohteeksi poimitaan sivun alussa oleva ankkuri.
  • Kevyt web-editori muuttaa nyt tekstidokumentin tallentaessa automaattisesti html-sivuksi

Kevyt web-editori

Toiminto löytyy kohdasta Uusi objekti > Kevyt web-editori

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän työtilatason profiilissa on valittuna kohta "Kevyt web-editori käytössä"

Keskustelualue Kalenteri: muistutusviestien kontrollointi, ilmoitukset

Kalenterin uudella asetuksella voidaan määritellä, voiko kalenterimerkinnöistä laittaa sähköpostimuistutuksia ja ilmoituksia. Kun asetus on valittu, voidaan kalenterimerkinnästä asettaa ilmestymään ilmoitus tai lähtemään sähköpostimuistutus haluttuna päivänä. Aiemmin toiminnot olivat yleisesti käytettävissä, mutta nyt ne voidaan niin haluttaessa kytkeä kalenterikohtaisesti pois käytöstä.

Toiminto löytyy kalenterin asetuksista kohdasta Objektin hallinta > Yleisasetukset > Oikeudet > Ilmoitukset ja sähköpostimuistutukset käytettävissä kalenterimerkinnöissä

Käyttöoikeus: Käyttöoikeus on kalenterin käyttäjillä, kun ylläoleva asetus on kalenterissa valittuna ja käyttäjillä on oikeus tehdä merkintöjä kalenteriin.

Palautukset työtilan roskakorista

Työtilan omistaja voi palauttaa roskakorista myös muiden alunperin omistamia objekteja. Aiemmin vain admin-käyttäjä on voinut tehdä näin.

Toiminto löytyy kohdasta Työtilan hallinta > Toiminnot > Roskakori

Käyttöoikeus: Käyttöoikeus on käyttäjällä, jonka työtilatason profiilissa on valittuna kohta "Käyttäjällä on oikeus kaikkiin työtilan objekteihin."

Keskustelualue Ajanseurantaan uusi hallinnoijan tilastosivu

Tilastoihin uusi perusnäkymä hallinnoijalle. Ajanseurannasta on nähtävillä yleinen tilasto ja pylväsdiagrammi. Lisäksi hallinnoija voi tulostaa tilaston haluamaltaan ajanjaksolta, jolta samalla voidaan määritellä merkintöjen lukumäärän raja-arvo, jonka ylittävät opiskelijat sisällytetään tulostettavaan tilastoon.

Vanha tilastosivu on edelleen käytettävissä ja löytyy käyttöliittymästä kohdasta "Tilastosivun aiempi versio".

RoolilomakeRoolilomakkeen oletusnäkymä käyttäjille

  • Asetus, jolla voidaan valita oletusnäkymäksi joko "Koko lomake" tai "Sisällysluettelo"

SULJE IKKUNA