TIETOA OPTIMA-PÄIVITYKSESTÄ 13.5.2009

UUSIA OMINAISUUKSIA

RSS-syötteet Optimassa

Optimassa tulee mahdolliseksi tilata RSS-syötteitä keskustelualueiden viesteistä ja uusista ja muokatuista objekteista. RSS-syötteitä voidaan seurata www-selaimien nykyisillä versioilla tai RSS-syötteiden seuraamiseen tarkoitetuilla sovelluksilla.

RSS-syötteitä voidaan seurata ilman, että käyttäjä kirjautuu Optimaan. HUOMIO! RSS-syötteet ovat siis julkisessa internetissä ja periaatteessa kenen tahansa RSS-syötteen osoitteen keksivän katseltavissa. Syötteiden osoitteet ovat tämän vuoksi Optimassa sellaisia, ettei niiden arvaaminen helposti onnistu. On kuitenkin syytä tiedostaa, että niiden katseleminen on mahdollista ilman Optima-tunnuksia. Siksi luottamuksellisia tietoja sisältävien RSS-syötteiden pääsemistä julkisiksi on syytä varoa.

RSS-syötteiden käyttöönotto edellyttää, että ympäristön hallinnoija sallii toiminnon ympäristötason asetuksissa. Sen jälkeen keskustelualueiden omistajat voivat halutessaan kontrolloida vielä oman keskustelualueensa RSS-syötteen tilaamismahdollisuutta keskustelualueen yleisasetuksista.

Syötteiden asetukset ympäristötasolla

Toiminto löytyy kohdasta Ympäristön hallinta > Toiminnot > RSS-syötteet

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän ympäristötason profiilissa on valittuna kohta "Käyttäjällä on oikeus toimia kaikissa työtiloissa ja määritellä työtilaluokkia".

Syötteiden tilaaminen

Toiminto löytyy kohdasta Oma tila > Asetukset  > RSS-syötteet

Käyttöoikeus: Kun ympäristössä on sallittu RSS-syötteiden tilaaminen.

Monivalinta "Majakka" - reaaliaikainen tapahtumien seuranta ja ystävälistoihin perustuva chat

HUOMIO! Majakan käyttö vaatii, että Optiman palomuurissa on sallittuna liikennöinti portissa 8080.

Optimassa mahdollistuu nyt reaaliaikainen tapahtumien seuraaminen ja ystävälistoihin perustuva chat, johon voi kutsua ystävälistalleen lisäämiään Optima-käyttäjiä. Toimintoa kutsutaan Majakaksi sen kuvakkeen mukaisesti.

Kun Majakka on otettu käyttöön saa käyttäjä Optiman normaalissa työskentelynäkymässä reaaliaikaista tietoa yläkehykseen päälle hetkeksi ilmestyviin tiedotteisiin. Majakka ilmoittaa uusista objekteista, viesteistä ja kalenterimerkinnöistä. Majakka myös kertoo, kun ystävälistallasi oleva käyttäjä kirjautuu sisään .

Majakalla on myös oma erillinen käyttöliittymänsä, jossa sen antamia tiedotteita voi katsella kootusti. Tässä käyttöliittymässä myös hallinnoidaan ystävälistaa ja lähetetään chat-kutsuja.

Toiminto voidaan aktivoida profiilikohtaisesti. Se on erinomainen apuväline esim. opettajille ja tuutoreille ympäristön tapahtumien seuraamiseen.

Asetukset ympäristötasolla

Toiminto asetaan käyttöön kohdasta Ympäristön hallinta > Profiilit > Ympäristötason profiilit > Profiilin nimi > Yleisasetukset > Reaaliaikainen tapahtumien seuranta ja ystävä-chat käytettävissä

Käyttäjäkohtaiset asetukset

Kun toiminto on sallittu profiilissa, se asetetaan päälle kohdasta Oma tila > Asetukset > Reaaliaikainen tapahtumien seuranta ja ystävä-chat

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän ympäristötason profiilissa on valittuna kohta "Reaaliaikainen tapahtumien seuranta ja ystävä-chat käytössä".

Uusi kirjoittamistyökalu: kirjoitusalue

Uusi tekstien tuottamisen työkalu, jossa yhden objektin sisällä voidaan työstää useita erillisiä artikkeleita. Artikkelien luku-, muokkaus- ja kommentointioikeuksia voidaan säädellä joustavasti. Kunkin sivun asetukset voidaan asettaa joko erikseen tai määritellä yleisiä oikeuskäytäntöjä erilaisten ennakkoasetusten avulla.

Työskentelyä, muutoksia ja kommentointia artikkelien parissa voidaan seurata havainnollisella aikajananan avulla joko koko objektin tasolla tai kunkin artikkelin kohdalla erikseen. Objektin yhteydessä on myös chat-toiminto, jolla yhtäaikaiset käyttäjät voivat viestiä keskenään.

Työstettävissä artikkeleista voidaan tehdä julkaisu. Koko objekti voidaan joko asettaa julkaisutilaan tai vaihtoehtoisesti valituista artikkeleista voidaan luoda erikseen tallennettava www-sivu, jonka voi tallentaa suoraan Optimaan haluamaansa kohdesijaintiin.


UUDISTUKSIA JA PARANNUKSIA

MonivalintaRoolilomakkeen tietojen tallentaminen ja tulostaminen

Monipuolisen roolilomakkeen sisältöjä voidaan nyt tulostaa ja tallentaa monipuolisilla toiminnoilla.

Käyttäjät itse voivat tallentaa tai tulostaa oman lomakkeensa.

Roolilomakkeessa on nyt uusi asetus, jolla voidaan määritellä käyttäjiä, joilla on oikeus nähdä kaikki lomakkeet. Näin esim. kurssisihteereille ja tuutoreille voidaan antaa pääsy kaikkiin lomakkeisiin ilman, että heille tarvitsee antaa täysiä muokkausvaltuuksia koko lomakkeeseen.

Käyttäjät, joille on annettu oikeus kaikkiin lomakkeisiin näkevät tulostamis ja tallentamistoiminnon päävalikossa ylhäällä. Tästä toiminnosta käsin voidaan tallentaa koko lomake kaikkine kohtineen tai valita vain haluttu sisältö mukaan tulosteeseen.

Tulosteeseen voidaan valita haluttuja lisätietoja: kunkin lomakkeen täyttäjän nimi, tulostuspäivämäärä, lomakkeen sijaintitieto Optimassa. Lisäksi voidaan luoda lomakkeeseen automaattisesti allekirjoitusalue, joihin allekirjoittajiksi voidaan valita lomakkeen käyttäjä, hänen lomakkeissaan eri rooleissa toimineita käyttäjiä, tulostustoiminnon yhteydessä määriteltyjä nimiä ja valmiiksi tulostettuja tyhjiä allekirjoituskenttiä.

Lomakkeisiin vastaajat voivat kukin käyttää toiminnon supistettua versiota omasta lomakkeestaan käsin. Käyttäjän toiminnossa voidaan valita mukaan otettava sisältö ja saadaan valitun sisällön mukainen pdf-tiedosto lomakkeesta.

Kaikki lomakkeet kattavassa toiminnossa voidaan tuloste tai tallenne ottaa ulos monina eri vaihtoehtoina.

  • kaikki lomakkeet yhteen pdf-tiedostoon
  • katseluversio www-sivuna
  • omalle koneelle tallennetava zip-arkisto, jossa kunkin käyttäjän lomake erillisenä pdf-tiedostona
  • suoraan valittuun kohteeseen Optimassa tallennetava zip-arkisto, jossa kunkin käyttäjän lomake erillisenä pdf-tiedostona
  • jokaisen käyttäjän lomakkeen katselu joko www-sivuna tai pdf-tiedostona

Toiminto löytyy kohdasta ja kohdasta Roolilomake > Tulosta ja kunkin käyttäjän oman lomakkeen ylävalikosta.

Käyttöoikeus kaikkien käyttäjien lomakkeisiin:Kun käyttäjän työtilatason profiilissa on valittuna kohta "Roolilomake käytössä" ja käyttäjä on valittuna roolilomakkeessa listalla Roolilomake > Roolit > Käyttäjät, jotka näkevät kaikki lomakkeet

Käyttöoikeus omaan lomakkeeseen:Jokainen lomakkeen vastaaja voi tulostaa oman lomakkeensa pdf-tiedostona.

MonivalintaPalautuslaatikko

Erittäin suosittu ja paljon käytetty palautuslaatikko kehittyy edelleen. Uusina ominaisuuksina siihen on lisätty nyt käyttäjäkohtaiset tilatiedot ja monipuoliset vertaisarviointimahdollisuudet.

Tarkastajat voivat nyt määritellä kunkin palautuksen tilaksi joko "Avoinna", "Arviointi kesken" tai "Arvioitu". Tilat "Arviointi kesken" ja "Arvioitu" estävät käyttäjiä palauttamasta uusia tiedostoja ja auttavat tarkastajia pysymään entistä paremmin tarkastamisessa ajan tasalla. Kokonaan tarkastamattomat ja jo aloitetut tarkastukset voi erottaa toisistaan, vaikkei arvosanoja ole vielä annettu.

Lisäyksenä palautuslaatikossa on mahdollista myös asettaa ohjeellinen viimeinen tarkastuspäivämäärä. Päivämäärän erääntyminen ei estä tarkastamista, mutta asetettu päivämäärä näkyy kuitenkin kaikille tarkastajille.

Tarkastajan näkymässä voidaan nyt käyttäjälistausta järjestää erilaisilla lajittelutavoilla. 1) aakkosjärjestyksessä käyttäjien sukunimen mukaan, 2) sen mukaan, onko käyttäjät palauttanut tiedostoa, 3) sen mukaan onko käyttäjälle annettu arvosanaa tai 4) tilatiedon mukaan.

HUOMIO! Tilatieto on kokonaan uusi tietokenttä, joten vanhoissa palautuslaatikoissa ei ole tallennettuna tilatietoa. Siksi tilatietoon perustuva käyttäjien listaaminen ei toimi vanhoissa palautuslaatikoissa oikein ennen kuin kunkin käyttäjän arviointitoiminto on kertaalleen avattu ja tallennettu haluttu tilatieto. Vanhat palautuslaatikot toimivat kuitenkin muuten normaalisti.

Vertaisarvionnissa voidaan joko antaa pelkästään pääsy muiden käyttäjien tiedostoihin tai vaihtoehtoisesti lisäksi myös mahdollisuus kommentoida muiden käyttäjien töitä. Vertaisarvioinnille voidaan määritellä päivämäärillä rajattu jakso ja asettaa vertaisarviointiin pääsemisen ehdoksi oman tiedoston palauttaminen.

Toiminto löytyy kohdasta Uusi objekti > Palautuslaatikko

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän työtilatason profiilissa on valittuna kohta "Käyttäjä voi tehdä linkkejä Internetiin"

kevyt web-editoriKevyt web-editorin versiopäivitys

Kevyt web-editoriin on tehty versiopäivitys, joka korjaa monia sivujen editointiin liittyneitä ongelmia.

HUOMIO! Optiman "Vanha kevyt web-editori" poistuu nyt lopullisesti käytöstä ja sen käytön mahdollistanut asetus "Oma tila > Asetukset > Vanha kevyt web-editori käytössä" poistuu.

Voimassaoloajan laajennuksia

Edellisessä päivityksessä Optimaan lisättiin kaikille objekteille yhteinen voimassaoloajan määrittelyn mahdollisuus. Nyt työtilan hallinnointityökaluihin on lisätty toiminto, josta voidaan helposti tarkistaa voimassaoloaikojen asetukset koko työtilasta ja näin varmistaa, ettei tarpeellisia objekteja ole näkymättönänä asetettujen voimassaoloaikojen vuoksi.

Toiminto listaa koko työtilan sisällön näyttäen kunkin objektin ja kansion voimassaoloajat. Erääntyneet tai kohteet, joiden voimassaoloaika ei vielä ole alkanut, näkyvät korostettuina listassa. Lista näyttää myös periytyvän voimassaoloajat. Esim. jos kansion voimassaoloaika on päättynyt, näkyvät myös kaikki kansion sisällä olevat kohteet vanhentuneina.

Toiminto löytyy kohdasta Työtilan hallinta > Materiaalit > Oikeuksien tarkistus > Tarkista työtilan kaikkien objektien voimassaoloajat

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän työtilatason profiilissa on valittuna kohta "Käyttäjällä on oikeus kaikkiin työtilan objekteihin ja oikeus luoda uusia objekteja ja kansioita työtilan päätasolle".

Optima-istunnon erääntyminen ja jatko

Optimaan on aiemmin lisätty toiminto, jossa pieni kellokuvake varoittaa istunnon vanhenemisesta. Saamamme palautteen mukaan tuota kuvaketta ei välttämättä huomaa. Nyt varoitus istunnon vanhenemisesta näytetään koko yläkehyksen kokoisena varoitusalueena. Varoituksen saa pois päältä kuittaamalla sen toiminnossa olevalla "OK"-painikkeella, mutta varoitus ilmestyy aina uudestaan Optiman yläkehykseen. Jos käyttäjä haluaa jatkaa työskentelyä, hän voi kirjautua ulos Optimasta ja uudelleen sisään jatkaakseen työskentelyä pidempään.

Toiminto löytyy kohdasta Optiman yläkehys

Käyttöoikeus: Kaikki käyttäjät.

Muistutusviestien asetusten uudistuksia

Optimassa on tähän asti voinut ympäristötason profiileissa säädellä, voivatko käyttäjä itse päättää muistutusviestin saamisesta. Toimintoa on säädellyt profiilikohta "Käyttäjä voi laittaa sähköpaimenen pois päältä". Tästä lähtien kaikilla käyttäjillä on aina oikeus kontrolloida omia muistutusviestiasetuksiaan. Profiilikohta on poistettu käytöstä.

Käyttäjillä on nyt yksinkertaisen päälle tai pois päältä kytkemisen lisäksi mahdollisuus säädellä, mistä kohteista he haluavat muistutusviestejä saada. Oletusarvoisesti viestejä tulee kaikkien työtilojen osalta silloin, kun sähköpaimen on käytössä. Käyttäjät voivat kuitenkni halutessaan estää muistutusviestin saapumisen valitsemistaan työtiloista.

Toimintoon pääse käsiksi "Omasta tilasta", mutta sähköpostiin tulevat muistutusviestit sisältävät lisäksi suoran linkin tähän toimintoon. Toiminnon kautta kirjaudutaan Optimaan ja päästää suoraan asetussivulle.

Käyttäjän on myös mahdollista jatkossa kytkeä sähköpaimen pois päältä suoraan muistutusviestissä mukana olevan linkin kautta. Tämän toiminnon käyttäminen ei edellytä kirjautumista Optimaan.

Toiminto löytyy "Omasta tilasta" kohdasta Oma tila > Asetukset > Sallitko sähköpaimenen käytön? > Yksityiskohtaiset asetukset muistutusviesteistä

Käyttöoikeus: Käyttöoikeus on kaikilla käyttäjillä.


SULJE IKKUNA