TIETOA OPTIMA-PÄIVITYKSESTÄ 26.9.2009

UUSIA OMINAISUUKSIA

Arviointiskaalat palautuslaatikoissa ja keskustelualueilla.

Palautuslaatikkoon ja keskustelualueeseen on jatkossa mahdollista ottaa käyttöön ympäristön tasolla määritellyt arviointiskaalat. Arviointiskaaloissa määritellään etukäteen se arvosanojen joukko, joista arvioinnin suorittava opettaja, kouluttaja tms. valitsee arvosanan.

Aiemmin palautuslaatikossa arvioija on aina syöttänyt arvosanat vapaasti täytettävään tekstikenttään. Tämä toimintatapa on mahdollinen jatkossakin. Kun arvosanaskaala on otettu käyttöön palautuslaatikossa, on vapaan tekstikentän tilalla vetovalikko, josta tarkastaja valitsee arvosanan.

Arviointiskaaloja on eri tyyppisiä useisiin käyttötarkoituksiin:

 • Valmiiksi määritellyt arviointiskaalat:
  • 1-3
  • 1-3 + Hylätty
  • 1-5
  • 1-5 + Hylätty
  • 1-10
  • 1-10 + Hylätty
 • Suoritusmerkintä ilman arvosanaa
 • Itse määriteltävät skaalat:
  • hyväksyttyjä ja hylättyjä arvosanoja sisältävät skaalat
  • vain hyväksyttyjä arvosanoja sisältävät skaalat

Arviointiskaalan arvosanat sisältävät itse arvosanan lisäksi tiedon siitä, oliko suoritus hyväksytty tai hylätty.

Arviointitoiminnon voi liittää nyt palautuslaatikon ohella myös keskustelualueeseen. Jatkossa Optimassa tulee mahdolliseksi liittää arviointitoiminto muihinkin objektityyppeihin.

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän ympäristötason profiilissa on valittuna kohta "Käyttäjällä on oikeus toimia kaikissa työtiloissa ja määritellä työtilaluokkia".

Skaalojen määrittely löytyy kohdasta Ympäristön hallinta > Toiminnot > Arviointiskaalat

Palautuslaatikko Skaalan valinta palautuslaatikossa tapahtuu kohdasta Asetukset > Arviointiskaala

Palautuslaatikko Arviointi skaalaa käyttäen tapahtuu palautuslaatikossa samasta näkymästä kuin arviointi ennenkin. Erotuksena on vetovalikko arvosanan valitsemisessa.

Keskustelualue Skaalan valinta keskustelualueella tapahtuu kohdasta Yleisasetukset > Arviointi

Keskustelualue Arviointi skaalaa käyttäen tapahtuu keskustelualueella kohdasta Objektin hallinta > Operaatiot > Tarkasta


Keskustelualue Arviointiskaalalla tarkastettavien suoritusten seuraaminen

Omassa tilassa sijaitseva "Suoritusten hallinta" toimii jatkossa entistä tehokkaampana opettajan tai kouluttajan työkaluna. Aiemmin pelkästään hakukoneena toiminut työkalu aukeaa nyt ensin oletusnäkymään, jossa näytetään käyttäjän tulossa olevat tekemättömät tarkastustyöt. Palautuslaatikossa voidaan jo määritellä viimeinen tarkastamispäivä. Työkalu huomioi tämän ja voi tarvittaessa järjestää tarkastettavat työt kiireysjärjestykseen.

Lisäksi toiminnon voi nyt nostaa näkymään jo aloitusnäkymässä profiiliasetusten kautta.

Toiminto löytyy kohdasta Oma tila >Suoritusten hallinta

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän ympäristötason profiilissa on valittuna tämä kohta.

Toiminto löytyy aloitusnäkymästä yläkehyksestä, jos ympäristötason profiilissa on valittuna kohta Ympäristön hallinta > Profiilit > Aloitusnäkymä > Pikalinkit yläpalkin alla > Suoritusten hallinta

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän ympäristötason profiilissa on valittuna kohta Ympäristön hallinta > Profiilit > Yleisasetukset > Oman tilan asetukset > Suoritusten hallinta

UUDISTUKSIA JA PARANNUKSIA

Keskustelualue Kirjoitusalue  - käyttöliittymä ja asetukset uudistettu

Viime keväänä Optimaan tullut uusi objektityyppi Kirjoitusalue on edelleen kehitystyön kohteena. Nyt kirjoitusalueen käyttöliittymä on uudistettu perinpohjaisesti ja asetuksia on jonkin verran uudistettu.

Suunnittelualuetta on selkeytetty antamalla jokaiselle alueelle oma värinsä. Sivuja siirrettäessä siirtoikonin väri vaihtuu aina valitun alueen mukaisesti ja sivujen jaottelu eri alueille erottuu selkeämmin.

Julkaisutyökalu käyttää samoja värejä kuin suunnittelualue. Värit ryhmittelevät sivut selkeästi ja myös julkaisuun valituissa sivuissa on värin perusteella nähtävissä, millä alueella ne suunnittelualueella ovat. Julkaisun tyyliä on parannettu.

Asetukset-sivu on nyt asemoitu yhteen näkymään ja välilehdistä on luovuttu. Samassa näkymässä määritellään nyt myös alueiden asettelu ja käyttäjät, joilla on oikeus luoda uusia sivuja. Kommentointia on selkeytetty luopumalla erillisestä vertaiskommentoinnista.

MonivalintaUudistuksia Majakkaan

Asetukset ympäristötasolla

Optimassa on mahdollistunut reaaliaikainen tapahtumien seuraaminen ja ystävälistoihin perustuva chat, johon voi kutsua ystävälistalleen lisäämiään Optima-käyttäjiä. Toimintoa kutsutaan Majakaksi sen kuvakkeen mukaisesti. Keväällä käyttöön otettuun Majakkaan on tehty lukuisia toimintavarmuutta lisääviä parannuksia ja käyttöliittymää on kehitetty edelleen.

 • Majakan käyttö on antanut tarpeettoman varoituksen suojatusta ja suojaamattomasta sisällöstä. Tätä varoitusta ei enää tule.
 • Käyttäjistä näkyvät kuvat, jos he ovat ladanneet kuvan käyttäjäkorttiinsa.
 • Käyttäjän online/offline -tilaa ilmaiseva kuvake näkyy nyt aina kokonaan.
 • Ensimmäistä kertaa Majakkaa käynnistettäessä tunnistetaan työaseman näytön resoluutio ja asetetaan Majakan ikkunoiden koot sen mukaisesti.
 • "Kirjautui ulos" ja "Kirjautui sisään" -ilmoituksia ei enää näytetä juoksevana listana "Ilmoitukset"-ikkunassa. Kuvake käyttäjän kohdalla ilmaisee, onko käyttäjä kirjautuneena.
 • Chat-ikkunassa voi vaihtaa fonttikokoa näppäinyhdistelmillä Ctrl + ja Ctrl -.

HUOMIO! Internet Explorer -selain ei pysty käynnistämään Majakan kaltaista flash-sovellusta automaattisesti Optimaan kirjautumisen yhteydessä. Siksi Majakan käyttöön ottaneille Internet Explorer -käyttäjille näytetään sisäänkirjautumisen yhteydessä linkki "Käynnistä Majakka" Optiman yläkehyksessä. Vasta toiminnon avaamisen jälkeen Majakka välittää reaaliaikaista tietoa. Muissa selaimissa Majakka käynnistyy automaattisesti.

Toiminto asetaan käyttöön kohdasta Ympäristön hallinta > Profiilit > Ympäristötason profiilit > Profiilin nimi > Yleisasetukset > Reaaliaikainen tapahtumien seuranta ja ystävä-chat käytettävissä

Käyttäjäkohtaiset asetukset

Kun toiminto on sallittu profiilissa, se asetetaan päälle kohdasta Oma tila > Asetukset > Reaaliaikainen tapahtumien seuranta ja ystävä-chat

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän ympäristötason profiilissa on valittuna kohta "Reaaliaikainen tapahtumien seuranta ja ystävä-chat käytössä".

MonivalintaMonivalintaan uusia ominaisuuksia

Vaihtoehtokohtainen pisteytys

Aiemmin käytössä olleen vaihtoehtojen prosentuaalisen painottamisen lisäksi vastausvaihtoehdoille voidaan nyt asettaa suoraan haluttu pistemäärä. Pistemäärissä voidan käyttää myös desimaalilukua, joissa desimaalierottimena toimii piste.

Prosentuaalinen painotus on entiseen tapaan edelleen käytettävissä. Prosentuaalisessa painotuksessa asetetaan koko monivalintakysymykselle haluttu kokonaispistemäärä ja valitaan kuinka monta prosenttia tästä pistemäärästä kukin vastausvaihtoehto antaa.

Vaihtoehtokohtaisessa pisteytyksessä ei erikseen määritellä lainkaan monivalintakysymyksen pistemäärää, vaan pisteet määritelään suoraan vastausvaihtoehtoihin. Silloin kysymyskohtainen maksimipistemäärä on positiivisten vastausvaihtoehtopisteiden summa. Yhden vastausvaihtoehdon maksimipistemäärä on 20 ja minimipistemäärä -20.

Vastausajan rajoittaminen

Tentti-tyyppisessä monivalinnassa on mahdollista määritellä käytettävissä olevan vastausajan pituus minuutteina sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut monivalinnan. Käyttäjää varoitetaan käytössä olevasta aikarajoituksesta ennen harjoituksen avaamista.

Aikarajoitetussa tentissä käyttäjä näkee jäljellä olevan vastausajan reaaliaikaisesti sekä graafisena palkkina että numeerisena minuuttimääränä. Käyttäjän on tallenettava vastauksensa ennen ajan päättymistä. Ajan päättyessä suoritetaan automaattinen tallennus, jos käyttäjä ei ole ennen sitä tallentanut vastaustaan. Tilastotiedoissa näkyvät erikseen käyttäjät, joilta aika loppui. Heidän kohdallaan on tieto "Aika loppui. Automaattinen tallennus."


Tiedotteen lähettäminen myös itselleen

Tiedotteen lähettäminen objektista on kätevä toiminto, joilla käyttäjille voidaan lähettää sähköpostitiedote Optimassa olevasta objektista. Tiedotteeseen sisältyy suora linkki, jonka kautta käyttäjät pääsevät suoraan kyseiseen kohteeseen Optimassa. Nyt toimintoon on lisätty ominaisuus, jolla kopion sähköpostitiedotteesta voi lähettää myös omaan osoitteeseensa.

Videotiedostot html-sivuilla

Joissain tapauksissa on liitettäessä kevyt web-editorilla flv-videotiedostoja osaksi www-sivuja esiintynyt ongelma, jossa videosoittimen toistopainikkeet eivät olleet käytettävissä. Ongelma on nyt korjattu.


SULJE IKKUNA