TIETOA OPTIMA-PÄIVITYKSESTÄ 19.12.2009

UUSIA OMINAISUUKSIA

Arviointiskaalojen käyttö laajenee

Edellisessä Optima-päivityksessä arviointiskaala tuli käyttöön palautuslaatikkoon ja keskustelualueeseen. Arviointiskaalojen käyttömahdollisuus on nyt mahdollista useissa uusissa objektityypeissä. Optimassa voidaan nyt laajasti käyttää arvosana-asteikkoihin perustuvaa arviointia sellaisissakin objekteissa, joissa tähän saakka ei ole voitu lainkaan pisteyttää työskentelyä.

Arvioinstiskaalat ovat käytössä seuraavissa objekteissa:

 1. Palautuslaatikkoikoni palautuslaatikko
 2. Keskustelualueikoni keskustelualue
 3. monivalintaikoni monivalinta harjoituksena tai tenttinä
 4. päiväkirjaikoni päiväkirja
 5. kirjoitusalueikoni kirjoitusalue
 6. mallivastausikoni mallivastaustehtävä
 7. lomakeikoni lomake

Arviointiskaalat mahdollistavat yhden yhteisen arviointitavan kasvavalle joukolle Optiman objekteja. Kaikissa näissä objekteissa voidaan nyt ottaa käyttöön ympäristön tasolla määritellyt arviointiskaalat. Arviointiskaaloissa määritellään etukäteen se arvosanojen joukko, joista arvioinnin suorittava opettaja, kouluttaja tms. valitsee arvosanan.

HUOMIO! Skaaloja voi valita objekteissa käyttöön vain silloin, kun ympäristössä on määritelty vähintään yksi skaala kohdassa Ympäristön hallinta > Toiminnot > Arviointiskaalat.

Arvioinstiskaaloilla arvioituja objekteja voidaan seurata Oma tila ikoni Omassa tilassa toiminnoilla Suoritusten hallinta Suoritusten hallinta ja Omat tulokset Omat tulokset. Näiden toimintojen käytöstä on tarkempi kuvaus alempana.

Arviointiskaalojen määrittely ympäristötasolla

Skaalojen määrittely löytyy kohdasta Ympäristön hallinta > Toiminnot > Arviointiskaalat.

Arviointiskaaloja on eri tyyppisiä useisiin käyttötarkoituksiin:

 • Valmiiksi määritellyt arviointiskaalat
  • 1-3
  • 1-3 + Hylätty
  • 1-5
  • 1-5 + Hylätty
  • 1-10
  • 1-10 + Hylätty
 • Suoritusmerkintä ilman arvosanaa
 • Itse määriteltävät skaalat
  • hyväksyttyjä ja hylättyjä arvosanoja sisältävät skaalat
  • vain hyväksyttyjä arvosanoja sisältävät skaalat

Arviointiskaalan arvosanat sisältävät itse arvosanan lisäksi tiedon siitä, oliko suoritus hyväksytty tai hylätty.

Käyttöoikeus: Skaalan voi määrittää ympäristöön, kun käyttäjän ympäristötason profiilissa on valittuna kohta "Käyttäjällä on oikeus toimia kaikissa työtiloissa ja määritellä työtilaluokkia".

Yleiset ohjeet arviointiskaalan käyttöönottoon objekteissa

 1. Varmista, että ympäristössä on määritelty sopiva skaala kohdassa Ympäristön hallinta > Toiminnot > Arviointiskaalat.
 2. Valitse skaala käyttöön objektin asetuksissa alla olevien ohjeiden mukaisesti.
 3. Valitse objektille skaalan valinnan jälkeen tarkastajat. Huomaa, että arviointi ei ole käytössä ennen kuin tarkastajat on valittu. Objekti näkyy Oma tila ikoni Omassa tilassa Suoritusten hallinta Suoritusten hallinta -listalla vasta sen jälkeen, kun sille on valittu tarkastajat.

Yleiset ohjeet oman tuloksen tarkastamiseen objekteissa, joissa on arviointiskaala

Objekteissa, joissa arviointiskaala on käytössä, voi opiskelija katsoa omat tuloksensa yläkehykseen objektin avaamisen yhteydessä latautuvasta Omat tulokset-kuvakkeesta yksittäisessä objektissa tai Oma tila ikoni Omassa tilassa hakea kaikki suorituksensa hakukoneen avulla Omat tulokset Omat tulokset -listalle.

Palautuslaatikko Arviointiskaala palautuslaatikossa

Aiemmin palautuslaatikossa arvioija on aina syöttänyt arvosanat vapaasti täytettävään tekstikenttään. Tämä toimintatapa on mahdollinen jatkossakin. Kun arvosanaskaala on otettu käyttöön palautuslaatikossa, on vapaan tekstikentän tilalla vetovalikko, josta tarkastaja valitsee arvosanan. Palautuslaatikossa on käytössä oma palautettavien tiedostojen tarkastamiseen ja palautuksien seuraamiseen kehitetty käyttöliittymä.

Arviointiskaalan käyttäminen tapahtuu palautuslaatikossa samasta näkymästä kuin arviointi ennenkin. Erotuksena on vetovalikko arvosanan valitsemisessa.

Skaalan valinta palautuslaatikossa tapahtuu kohdasta Asetukset > Arviointiskaala.

monivalintaikoni Arviointiskaala Tentti-tyypin monivalinnassa

Monivalinnassa arviointiskaalat ovat käytössä vain Tentti-tyyppisissä monivalinnoissa. Harjoitus-tyyppisiin monivalintoihin ei voi asettaa arviointiskaalaa.

Skaalaan perustuva arviointi on monivalinnassa automaattinen. Kun skaala valitaan monivalintaan, sen yhteydessä määritellään samalla prosenttiluvuilla pistemäärien vastaavuus skaalan arvosanojen kanssa. Kun käyttäjä suorittaa monivalinnan ja saa tietyn pistemäärän, hänelle lasketaan automaattisesti tätä pistemäärää vastaava arvosana. Monivalintatentistä käyttäjä saa siis sekä pistemäärän että arvosanan, kun skaala on otettu käyttöön. Jos skaalaa ei oteta käyttöön, saa vastaaja entiseen tapaan vain pistemäärän tulokseksi.

HUOMIO! Vastaajat näkevät monivalinnan tulokset monivalinnan asetusten mukaisesti objektin yhteydessä. Monivalinnan hallinnoija voi valita näytetäänkö tuloksia ja kuinka tarkka yhteenveto käyttäjille tuloksista esitetään. Monivalinnan yhteydessä yläkehykseen ei lataudu Omat suoritukset -kuvaketta.

monivalintaikoni Skaalan valinta monivalinnassa tapahtuu objektin hallinnoijan käyttöliittymässä kohdasta Asetukset > Arviointi > Arviointiskaala. Tarkastajia ei valita, koska monivalinta antaa arvosanan automaattisesti määriteltyjen asetusten mukaisesti.

Keskustelualue Arviointiskaala keskustelualueella

Arviointiskaalan käyttäminen tapahtuu keskustelualueella kohdasta Objektin hallinta > Operaatiot > Tarkasta tai objektin avaamisen yhteydessä tarkastajalle yläkehykseen latautuvasta Suoritusten hallinta.-kuvakkeesta. Tarkastajan näkymästä voi avata yksittäisen käyttäjän arviointi-ikkunan kommentointimahdollisuuksineen tai siirtyä näkymään, jossa annetaan kaikille käyttäjille kerralla ainoastaan arvosana.

Keskustelualueella skaalaan perustuvassa arvioinnissa saadaan yksittäisen käyttäjän arviointi-ikkunassa näkyviin kentät arvosanan valintaan ja kommentin kirjoittamiseen. Arviointi-ikkunassa näkyy arvioitavan käyttäjän lähettämät viestit.

Keskustelualue Skaalan valinta keskustelualueella tapahtuu kohdasta Objektin hallinta > Hallinta > Yleisasetukset > Arviointi. Tarkastajat valitaan kohdasta Objektin hallinta > Hallinta > Tarkastajat.

Monivalinta Arviointiskaala päiväkirjassa

Käyttötapa

Päiväkirjassa skaalaan perustuvassa arvioinnissa saadaan yksittäisen käyttäjän arviointi-ikkunassa näkyviin kentät arvosanan valintaan ja kommentin kirjoittamiseen. Arviointi-ikkunassa näkyy arvioitavan käyttäjän lähettämät viestit. Kaikkien käyttäjien merkintöjen katsomiseksi tulee avata koko päiväkirja normaaliin käyttöliittymäänsä. Sekin onnistuu suoraan tarkastusnäkymästä objektin nimeä klikkaamalla.

Skaalan valinta päiväkirjassa tapahtuu kohdasta Objektin hallinta > Hallinta > Yleisasetukset > Arviointi. Tarkastajat valitaan kohdasta Objektin hallinta > Hallinta > Tarkastajat.

Arviointiskaalan käyttäminen tapahtuu keskustelualueella kohdasta Objektin hallinta > Operaatiot > Tarkasta tai objektin avaamisen yhteydessä tarkastajalle yläkehykseen latautuvasta Suoritusten hallinta-kuvakkeesta. Tarkastajan näkymästä voi avata yksittäisen käyttäjän arviointi-ikkunan kommentointimahdollisuuksineen tai siirtyä näkymään, jossa annetaan kaikille käyttäjille kerralla ainoastaan arvosana.

Keskustelualue Arviointiskaala kirjoitusalueella

Käyttötapa

Kirjoitusalueella skaalaan perustuvassa arvioinnissa saadaan yksittäisen käyttäjän arviointi-ikkunassa näkyviin kentät arvosanan valintaan ja kommentin kirjoittamiseen. Arviointi-ikkunassa näkyy koko kirjoitusalue. Kirjoitusalueessa ei voida mielekkäällä tavalla esittää yksittäisen käyttäjän osuutta, koska se on ryhmätyökalu.

Skaalan valinta kirjoitusalueella tapahtuu kohdasta Objektin hallinta > Hallinta > Yleisasetukset > Arviointi. Tarkastajat valitaan kohdasta Objektin hallinta > Hallinta > Tarkastajat.

Arviointiskaalan käyttäminen tapahtuu kirjoitusalueella kohdasta Objektin hallinta > Operaatiot > Tarkasta tai objektin avaamisen yhteydessä tarkastajalle yläkehykseen latautuvasta Suoritusten hallinta-kuvakkeesta. Tarkastajan näkymästä voi avata yksittäisen käyttäjän arviointi-ikkunan kommentointimahdollisuuksineen tai siirtyä näkymään, jossa annetaan kaikille käyttäjille kerralla ainoastaan arvosana.

mallivastausikoni Arviointiskaala mallivastaustehtävässä

Käyttötapa

Mallivastaustehtävässä skaalaan perustuvassa arvioinnissa saadaan yksittäisen käyttäjän arviointi-ikkunassa näkyviin kentät arvosanan valintaan ja kommentin kirjoittamiseen. Arviointi-ikkunassa näkyy arvioitavan käyttäjän vastaukset.

mallivastausikoni Skaalan valinta mallivastaustehtävässä tapahtuu kohdasta Objektin hallinta > Hallinta > Yleisasetukset > Arviointi. Tarkastajat valitaan kohdasta Objektin hallinta > Hallinta > Tarkastajat.

Arviointiskaalan käyttäminen tapahtuu keskustelualueella kohdasta Objektin hallinta > Operaatiot > Tarkasta tai objektin avaamisen yhteydessä tarkastajalle yläkehykseen latautuvasta Suoritusten hallinta-kuvakkeesta. Tarkastajan näkymästä voi avata yksittäisen käyttäjän arviointi-ikkunan kommentointimahdollisuuksineen tai siirtyä näkymään, jossa annetaan kaikille käyttäjille kerralla ainoastaan arvosana.

lomakeikoni Arviointiskaala lomakkeessa

Käyttötapa

Tarkastajat valitaan kohdasta "Muut omistajat" lomakkeen editoritilassa.

Lomakkeessa skaalaan perustuvassa arvioinnissa saadaan yksittäisen käyttäjän arviointi-ikkunassa näkyviin kentät arvosanan valintaan ja kommentin kirjoittamiseen. Arviointi-ikkunassa näkyy arvioitavan käyttäjän lomake.

lomakeikoni Skaalan valinta keskustelualueella tapahtuu kohdasta Objektin hallinta > Hallinta > Yleisasetukset > Arviointi

HUOMIO! Lomakkeessa tarkastajat valitaan lomakkeen muokkaustilassa kohdasta Asetukset > Muut omistajat. Myös lomakkeen omistaja pitää valita tässä kohdassa erikseen, jotta arviointiskaalaan perustuva arviointi aktivoituu. Huomaa myös se, että lomakkeeseen vastaamiseen vaaditaan kirjoitusoikeus kyseiseen lomakkeeseen.

Arviointiskaalan käyttäminen tapahtuu lomakkeessa kohdasta Objektin hallinta > Operaatiot > Tarkasta tai objektin avaamisen yhteydessä tarkastajalle yläkehykseen latautuvasta Suoritusten hallinta-kuvakkeesta. Tarkastajan näkymästä voi avata yksittäisen käyttäjän arviointi-ikkunan kommentointimahdollisuuksineen tai siirtyä näkymään, jossa annetaan kaikille käyttäjille kerralla ainoastaan arvosana.

Keskustelualue Arviointiskaalalla tarkastettavien suoritusten seuraaminen

Omassa tilassa sijaitseva "Suoritusten hallinta" toimii jatkossa entistä tehokkaampana opettajan tai kouluttajan työkaluna. Aiemmin pelkästään hakukoneena toiminut työkalu aukeaa nyt ensin oletusnäkymään, jossa näytetään käyttäjän tulossa olevat tekemättömät tarkastustyöt. Laajemman valikoiman tarkastettavista töistä saa hakukoneella. Sen avulla löytyvät sellaisetkin arviointiskaalaa käyttävät tehtävätyypit, joiden tarkastamisessa ei viimeistä tarkastuspäivämäärää ole määritelty.

Toiminto löytyy "Omasta tilasta" kohdasta Oma tila >Suoritusten hallinta.

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän ympäristön tason profiilissa on valittuna kohta.Ympäristön hallinta > Profiilit > Yleisasetukset > Oman tilan asetukset > Suoritusten hallinta käytettävissä.

Lisäksi toiminnon voi nyt nostaa näkymään jo aloitusnäkymässä profiiliasetusten kautta.

Toiminto löytyy aloitusnäkymästä yläkehyksestä, jos ympäristötason profiilissa on valittuna kohta Ympäristön hallinta > Profiilit > Aloitusnäkymä > Pikalinkit yläpalkin alla > Suoritusten hallinta.

Keskustelualue Omien tehtävien seuraaminen

Omassa tilassa sijaitseva "Omat tulokset" on nyt saanut uuden selkeämmän käyttöliittymän, jonka kautta Optima-ympäristössä tehtäviä suorittavat käyttäjät näkevät kootusti omat tuloksensa.

Toiminto löytyy "Omasta tilasta" kohdasta Oma tila >Omat tulokset.

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän ympäristötason profiilissa on valittuna kohta Ympäristön hallinta > Profiilit > Yleisasetukset > Oman tilan asetukset > Omat tulokset käytettävissä.

UUDISTUKSIA JA PARANNUKSIA

Keskustelualue Kirjoitusalueella lukuisia korjauksia ja parannuksia

Viime keväänä Optimaan tullut uusi objektityyppi Kirjoitusalue on edelleen kehitystyön kohteena. Käyttöliittymäuudistuksen jälkeen on tehty joukko parannuksia käytettävyyteen.

HUOMIO! Selaimen välimuisti kannattaa tyhjentää, jotta kaikki alla luetellut korjaukset toimivat. Monet korjauksista on tehty tyylitiedostoa muokkaamalla ja vanhan selaimen välimuistissa mahdollisesti olevan tyylitiedoston tilalle pitää päivittyä tiedoston uusi versio.

 • Mahdollisuus valita fonttiväri sivulle kirjoitettuun tekstiin.
 • Julkaisutyökalut-näkymässä Esikatselu ja Julkaisu -painikkeet eivät nouse sivulistan päälle, vaikka sivuja on paljon ja lista on pitkä.
 • Julkaisutyökalut-näkymässä Julkaisu-palstaan valittujen sivujen järjestys tallentuu ja sitä voi vaihtaa.
 • Sivujen statuserot erottuvat nyt entistä selkeämmin suunnittelualueella: Keskeneräinen on reunustettu katkoviivalla ja Valmis yhtenäisellä viivalla. Sivun status näkyy myös Info-ikkunassa, joka tulee esiin vietäessä hiiren osoitin sivun päälle.
 • Asetuksissa muokkausoikeuksien antaminen kaikille käyttäjille on nyt koko ajan voimassa, jos päivämääriä ei syötetä. Niin haluttaessa, muokkausoikeuksien voimassaoloaika voidaan edelleen rajata päivämäärien avulla.
 • Kun lisätään useampia kommentteja kerrallaan yhteen sivuun, kommentit eivät mene päällekkäin.
 • Suunnittelualueella sivujen nimet katkaistaan siten, että nimestä näytetään vain sivukuvakkeen sisälle mahtuva osa. Info-ikkuna näyttää koko nimen.
 • Kun sivu poistetaan Suunnittelualueelta, se poistuu automaattisesti Julkaisutyökalut-näkymän Julkaisu-listalta.
 • Kun sivua yrittää muokata ja se on muokkaustilassa toisella käyttäjällä, näytetään tämänhetkisen muokkaajan tiedot Info-ikkunassa.
 • Julkaisussa teksti ei enää nouse otsikon päälle.
 • Julkaisun tulostaminen kattaa koko sivun, ei vain ruudulla näkyvää osaa.
 • Yksittäisen sivun näkymässä Kommentit saa niin halutessaan vuoroin piiloon ja näkyviin.
 • Sivujen muokkausoikeuksien nopea näkeminen. Kun yksittäinen sivu on avattu suunnittelualueelta käsin, sen Info-kuvakkeesta näkee suoraan sivun muokkaajat. Jos käyttäjiä on alle kymmenen, nimet näytetään suoraan. Jos käyttäjiä on enemmän, näytetään lukumäärä.
 • Valmis/Keskeneräinen -tilojen vaihtaminen useita kertoja peräkkäin toimii nyt myös kaikilla Internet Explorer -selaimen versioilla.

MonivalintaPerusteellinen käyttöliittymäuudistus päiväkirjaan

Päiväkirjan käyttöliitymä on uusittu ja selkeytetty ulkoasultaan. Uusi käyttöliittymä sisältää myös uusia toiminnallisuuksia. Merkinnän sisältävää aluetta ja kirjoittajat näyttävää aluetta voi nyt rullata erillisinä alueina.

MonivalintaPalautuslaatikkoon käyttöliittymäuudistuksia ja parannuksia

Palautuslaatikon arviointi-ikkunan terminologiaa on selvennetty. Palautusikkunaa avattaessa ikkunan oikea pääkehys on aiemmin avautunut tyhjänä. Nyt ikkunassa on ohjeteksti, joka kehottaa avaamaan palautettuja tiedostoja vasemman reunan valikkopalstasta. Vasemman reunan valikkopalstassa puolestaan on ohjeteksti, joka opastaa avaamaan käyttäjän palauttamat tiedostot, jotka ovat linkkeinä vasemmassa palstassa.

Palautuslaatikossa tarkastaja saa huomautuksen, jos hän yrittää tallentaa tilaksi "Arvioitu" antamatta arvosanaa. Niin halutessaan "Arvioitu"-tilan voi tallentaa ilman arvosanaa, mutta se ei enää tapahdu epähuomiossa.

Tarkastaja voi ladata palautetun tiedoston päälle oman versionsa tiedostosta. Tarkastaja voi esimerkiksi lisätä kommenttejaan suoraan käyttäjän palauttamaan Word-tiedostoon ja ladata kommentit sisältävän version opiskelijan version tilalle. Jatkossa uutta versiota ladattaessa vaaditaan, että uusi versio on täsmälleen samaa tiedostotyyppiä kuin alkuperäinen tiedosto. Näin varmistetaan se, että kaikkien tiedostojen avaaminen palautuslaatikosta käsin onnistuu ongelmitta.

Palautuslaatikon eri näkymissä erotellaan sekaannuksien välttämiseksi entistä selkeämmin toisistaan palauttajan tuoma alkuperäinen tiedosto ja tarkastajan mahdollisesti lataama uusi versio. Palauttajan versio on "Alkuperäinen versio" ja tarkastajan tuoma versio on "Tarkastajan lataama versio".

MonivalintaMonivalintaan uusia ominaisuuksia

Monivalinnassa on nyt mahdollista muokata siinä jo olevia kysymyksiä senkin jälkeen, kun vastauksia on tullut. Muokkauksen jälkeen on mahdollista laskea pisteet uudelleen. Toiminto laskee siis pisteet uudelleen myös jo aiemmin vastanneiden osalta. Suositeltavaa on käyttää toimintoa vain pisteytyksen korjaamiseen. Kysymyksien sisältöjä ei ole suositeltavaa muuttaa, sillä silloin monivalinta voi olla täysin erilainen myöhemmin vastaaville.


Tiedotteen lähettäminen: käyttöliittymäparannuksia

Tiedotteen käyttölittymässä käyttäjät ovat nyt aina sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä ja kaikki käyttäjät voidaan helposti valita vastaanottajiksi yhdellä painikkeella. Painikkeen uudelleen painaminen poistaa valinnan kaikkien kohdalta.

Käyttäjienhallinta: lukuisia lisäyksiä ja parannuksia ominaisuuksiin

Käyttäjien ja ryhmien hallintaan on tehty lukuisia ympäristön ja työtilan hallinnoijien toimintaa helpottavia lisäyksiä ja parannuksia. Alla luetellut toiminnot näkyvät vain niille käyttäjille, joilla on oikeus kyseisiin toimintoihin.

 1. Työtilan Jäsenet-näkymän oikean reunan listauksessa käyttäjien nimistä on linkit käyttäjäkortteihin.
 2. Työtilan Jäsenet- näkymässä on erillinen toiminto "Lisää ympäristötason ryhmä", josta voidaan valittu ympäristötason ryhmä liittää työtilan jäseneksi ilman, että täytyy ladata lista kaikista ympäristön käyttäjistä.
 3. Käyttäjäkortissa on linkki, josta käyttäjän voi suoraan valita haluttuun ympäristötason ryhmään.
 4. Käyttäjäkortissa on kaikissa näkymissä linkki, jonka kautta voi suoraan muokata kyseisen käyttäjän asetuksia.
 5. Näkymässä "Ympäristön hallinta > Ryhmät > Ryhmät" on kunkin ryhmän jäsenmäärän lisäksi tieto siitä, kuinka moneen työtilaan kukin ryhmä on liitetty.
 6. Ympäristötason ryhmän kokoonpanon näyttävässä listauksessa on lista niistä työtiloista, joihin ryhmä on liitetty.
 7. Ympäristötason Käyttäjienhallinnan hakukoneessa voidaan haku tehdä kaikkien käyttäjäkortissa olevien tietojen perusteella.
 8. Ympäristötason toiminnossa "Ympäristön hallinta > Lisää käyttäjiä > Tuo käyttäjiä käyttäjähakemistosta" on hakukoneessa mukana kaikki käyttäjäkortissa olevat kentät.

SULJE IKKUNA