TIETOA OPTIMA-PÄIVITYKSESTÄ Kevät 2010

ARVIOINTIIN LIITTYVÄT UUDISTUKSET

Tulosten yhteenveto Tulosten yhteenvetoon voi liittää kaikki arviointiskaaloja käyttävät objektityypit

Arvioinstiskaalat ovat käytössä seuraavissa objekteissa:

 1. Palautuslaatikkoikoni palautuslaatikko
 2. Keskustelualueikoni keskustelualue
 3. monivalintaikoni monivalinta harjoituksena tai tenttinä
 4. päiväkirjaikoni päiväkirja
 5. kirjoitusalueikoni kirjoitusalue
 6. mallivastausikoni mallivastaustehtävä
 7. lomakeikoni lomake

"Tulosten yhteenveto"-objektin avulla on mahdollista koota yhteen näkymään joukko tuloksia eri objekteista. Tulosten yhteenvetoon voidaan nyt liittää kaikkia niitä objektityyppejä, joissa voidaan käyttää arviointiskaaloja. Monivalinnassa, palautuslaatikossa ja SCORM-materiaaleissa arviointi tai pisteytys on aina käytössä. Nämä objektityypit ovat aina otettavissa mukaan tulosten yhteenvetoon. Muiden objektien osalta mukaan voidaan poimia sellaiset objektit, joissa arviointiskaala on otettu käyttöön. Tulosten yhteenvetoon ei voi poimia sellaisia päiväkirjoja, keskustelualueita, kirjoitusalueita, mallivastaustehtäviä tai lomakkeita, joissa arviointiskaala ei ole käytössä.

KeskustelualueSuorituksia tarkastaessa näkee helposti ne käyttäjät, joilla on jotain suorituksia.

Arviointiskaalaa käyttävien objektien yhteydessä käytettävä arviointityökalu sisältää nyt uuden palstan "Merkinnät". Tässä palstassa näytetään onko käyttäjällä jotain tarkastettavaa käsillä olevassa objektissa. Keskustelualueella näkyy käyttäjän lähettämien viestin lukumäärä, päiväkirjassa merkintöjen lukumäärä jne. Nyt tarkastaja näkee helposti arviointi-ikkunoita avaamatta, kenellä arvioitavista käyttäjistä on vastauksia, merkintöjä tms. kyseisessä objektissa.

Toiminto löytyy yläkehyksestä silloin kun käyttäjällä on avattuna objekti, johon hänellä on tarkastajan oikeudet. Toiminto avataanKeskustelualue-kuvakkeesta

Käyttöoikeus: Kun käyttäjälle on objektin asetuksissa annettu tarkastajan oikeudet kohdassa Objektin hallinta > Hallinta > Tarkastajat

Keskustelualue Omat tulokset -kuvake yläkehykseen

Omat tulokset -kuvake voidaan nyt profiiliasetuksella asettaa näkymään Optiman yläkehyksessä sisäänkirjautumisen yhteydessä. Näin käyttäjä voi suoraan aloitusnäkymästä käsin hakea omia tuloksiaan.

Lisäksi toiminnon voi nyt nostaa näkymään jo aloitusnäkymässä profiiliasetusten kautta.

Toiminto löytyy yläkehyksestä Optimaan kirjautuessa.

Käyttöoikeus: Toiminto löytyy aloitusnäkymästä yläkehyksestä, jos ympäristötason profiilissa on valittuna kohtaYmpäristön hallinta > Profiilit > Yleisasetukset > Aloitusnäkymä > Pikalinkit yläpalkin alla > Omat tulokset

Yleisiä ohjeita arviointiskaalan käyttöönotosta objekteissa

Optimassa arvioinnin seuranta- ja arviointityökaluihin tullut yllä mainittujen toimintojen lisäksi lukuisia uusia ominaisuuksia myös aiemmissa päivityksissä. Arviointiskaaloihin liittyviä lisätietoja näet myös aiemmista päivitystiedotteista:

UUSIA OMINAISUUKSIA

Dokumenttien näyttäminen pdf-muodossa

Optimaan ladattavia Word- ja Powerpoint-tiedostoja voidaan näyttää niin haluttaessa pdf-muodossa. Dokumentit ladataan Optimaan normaalisti omalta tietokoneelta ja Optima suorittaa tiedoston muuntamisen pdf-muotoon, kun tämä asetus on valittuna Yleisasetuksissa. Tiedosto voidaan helposti myös palauttaa takaisin alkuperäiseen formaattiinsa.

Tiedoston muuntaminen pdf-tiedostoksi on käytettävissä seuraaville tiedostotyypeille

 • Microsoft Office Word (.doc ja .docx)
 • Microsoft Office Powerpoint (.ppt ja .pptx)
 • OpenOffice Writer (.odt)
 • OpenOffice Impress (.odp)
 • OpenOffice Draw (.odg)

HUOM! Dokumenttien konvertoimiseen käytetään OpenOffice-ohjelmistoa. Ohjelmisto ei pysty konvertoimaan kattavasti .docx ja .pptx -tiedostoja. Jos sinulla on ongelmia näiden tiedostojen muuntamisessa, suosittelemme tallentamaan tiedostoista omalle koneelle .doc tai .ppt -versiot Office-ohjelmistolla ja kokeilemaan muunnosta näillä versioilla.

Asetuksen voi valita ladattaessa tiedostoa Optimaan. Aiemmin ladatuista objekteista se löytyy kohdasta Objektin hallinta > Yleisasetukset > Dokumentin katseluformaatti

Videonauhuri Ääni- ja videonauhuri (käytössä toistaiseksi vain palvelimella optima.discendum.com)

Optiman ääninauhurin korvaa uusi Flash-teknologialla toteutettu ääni- ja videonauhuri. Toiminto on jatkoa aiemmin toteutetulle suoratoistovideoiden lataamiselle. Ääni- ja videonauhurissa voidaan tallentaa ääntä ja videokuvaa suoraan käyttäjän työaseman kamerasta ja mikrofonista käsin.

 Käyttöoikeus: Kun profiilissa on valittuna kohta Ääninauhuri käytössä, uusi ääni- ja videonauhuri korvaa automaattisesti vanhan nauhurin palvelimella optima.discendum.com

HUOM! Toiminto on toistaiseksi käytössä vain Discendumin omalla Optima-palvelimella, koska toiminnon käyttäminen edellyttää palvelimelle asennettavaa maksullista lisäohjelmistoa. Muilla Optima-palvelimilla ominaisuus tulee myöhemmin käyttöön, mikäli asiakasorganisaatio niin haluaa.

Tekstiviestin lähettäminen Optimasta (palvelimella optima.discendum.com)

Optimassa on nyt mahdollista ottaa käyttöön erikseen sovittavana palveluna ympäristöstä lähetettävä tekstiviestit. Tekstiviesiten lähettämisoikeus määritellään erikseen käyttäjäkohtaisesti ja tekstiviestejä voidaan ostaa käyttöön ympäristöön haluttu määrä.

Tekstiviestin käyttöä ja jäljellä olevaa määrää voidaan seurata hallintatyökalusta käsin. Tekstiviestin käyttöä voidaan rajoittaa ympäristössä asettamalla yläraja kerrallaan lähetettävien viestin lukumäärälle.

UUDISTUKSIA JA PARANNUKSIA

Palautuslaatikko Päiväkirjassa uusia asetuksia: laajennetut käyttöoikeudet ja mahdollisuus merkintöjen poistamiseen

Päiväkirjaan on lisätty uusia sen käyttöä monipuolistavia ominaisuuksia. Käyttöoikeuksia voi nyt räätälöidä tarpeen mukaan entistä paremmin.

Merkintöjen näkemisessä on seuraavat asetukset

 • Käyttäjät näkevät vain omat merkintänsä
 • Käyttäjät näkevät toistensa merkinnät
 • Käyttäjät näkevät toistensa merkinnät ja voivat lisätä kommentteja

Olemme saaneet palautetta, että pitäisi olla mahdollista saada kaikkien merkintöjen näkemisoikeus useammalle kuin yhdelle käyttäjälle niin, etteivät kaikki kuitenkaan näe kaikkia merkintöjä. Näin esimerkiksi joukko tuutoreita voisi nähdä kaikkien merkinnät, mutta opiskelijat eivät kuitenkaan näkisi kaikkien merkintöjä. Päiväkirjan asetuksissa on nyt uusi kohta "Laajennetut käyttöoikeudet", joka vastaa tähän tarpeeseen. Tällä sivulla voidaan valita haluttu joukko käyttäjiä, joille annetaan päiväkirjan sisällä suuremmat valtuudet ja mahdollisuus nähdä kaikkien tekemät merkinnät

Merkintöjen poistaminen ei aiemmin ole päiväkirjassa ollut mahdollista. Nyt merkintöjen poistaminen voidaan sallia ja siinä on käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

 • Ei kukaan
 • Ne, joilla on laajennetut käyttöoikeudet
 • Kaikki voivat poistaa omia merkintöjään

HUOM! "Ne, joilla on laajennetut käyttöoikeudet" tarkoittaa hallinnoijan toiminnoissa kohdassa "Laajennetut käyttöoikeudet" valittuja käyttäjiä.

Keskustelualue Kirjoitusalueella oikeuksien ja versioiden keskitetty hallinta

Kirjoitusalueella olevien sivujen oikeuksia ja versioita on aiemmin hallinnoitu kunkin yksittäisen sivun kautta. Nyt kaikkia kirjoitusalueen sivuja voi hallinnoida kootusti yhdestä paikasta.

"Oikeuksien hallinta" -sivulla voidaan helposti tarkistaa ja asettaa yksittäisen sivun oikeuksia. Samoin voidaan helposti antaa halutulle käyttäjälle oikeudet kaikkiin tarvittaviin sivuihin. Oikeuksien hallintasivulla näkymä voidaan nimittäin järjestää joko sivujen mukaan tai käyttäjien mukaan.

 • Järjestys sivujen mukaan: näkymässä on pääotsikkoina suunnittelualueella luodut alueet ja niiden alla listattuna kyseisellä alueella olevat sivut. Kunkin sivun alla on määriteltävissä käyttäjien oikeudet sivuun.
 • Järjestys käyttäjien mukaan: näkymässä käyttäjät ovat sukunimen mukaisessa aakkosjärjestykessä pääotsikkoina ja kunkin käyttäjän alla on kaikki kirjoitusalueen sivut alueittain listattuna.

"Versioiden hallinta" -sivulla voidaan nähdä kaikkien sivujen kaikki versiot ja niin haluttaessa palauttaa käyttöön jokin aiempi versio.

Toiminnot löytyvät kirjoitusalueen käyttöliittymässä kohdissa Toiminnot > Sivujen oikeudet ja Toiminnot > Sivujen versiot.

MonivalintaPalautuslaatikkoon käyttöliittymäuudistuksia ja parannuksia

Palautuslaatikon kehittäminen jatkuu edelleen. Nyt käyttöliittymä on uusittu graafisesti selkeämmäksi ja Optiman muuta uudistuvaa käyttöliittymää vastaavaksi.

Arviointi-ikkunaan on tehty pieni muutos. Aiemmin arvosanan antaminen muutti arvioitavan käyttäjän tilaksi automaattisesti "Arvioitu", mutta muutosta ei nähnyt välttämättä vielä itse arviointi-ikkunassa. Tilan muutos näkyi vain palautuslaatikon tarkastajan hallinnointinäkymässä. Tämän vuoksi joillekin on käynyt niin, että tilaksi on mennyt "Arvioitu" epähuomiossa tilanteessa, jossa on haluttu jo täyttää arvosanakenttä, mutta jättää vielä käyttäjälle mahdollisuus tuoda uusi versio tiedostosta.

Nyt arvosanan antaminen käyttäjälle vaihtaa tilan kohtaan "Arvioitu" automaattisesti jo arviointi-ikkunassa. Tilan voi myös vaihtaa muuksi niin halutessaan. Näin tilan ei pitäisi enää muuttua epähuomiossa.

MonivalintaKevyt web-editorin uudistuksia

 • automaattinen tallennus, jos käyttäjä ei kirjoita lainkaan 5 minuuttiin: jos käyttäjä ei koske näppäimistöönsä 5 minuuttiin, niin editori suorittaa automaattisen tallennuksen.
 • aiempaa parempi Word:ista liitettyjen tekstien toimivuus. HUOM! Suosittelemme edelleen tuomaan muualta kopioidut tekstit jonkin yksinkertaisen tekstieditorin kautta. Muotoiltujen tekstien liittämisessä suoraan kevyt web-editoriin voi esiintyä ongelmia.
 • dokumenttien paremmin yhteneväinen ulkoasu käytetystä selaimesta riippumatta: uusiin kevyt web-editorilla luotaviin dokumentteihin asetetaan sellainen html-sivun tyypin määrittely, jonka vaikutuksesta sivut näyttävät selaimesta riippumatta samanlaisilta

"Unohditko salasanasi" viesti käyttäjälle teksti- ja HTML-muodossa

Joillakin käyttäjillä on mahdollisuus tilata uusi salasana kirjautumissivun "Unohditko salasanasi?" -toiminnon kautta. Tähän toimintoon liittyvä sähköpostiviesti lähetetään jatkossa ns. multi-part -viestinä. Sähköpostissa mukana tuleva linkki salasanan vaihtoon näkyy pitkänä merkkijonona niissä sähköpostiohjelmissa, jotka lukevat sähköposteja teksteinä. HTML-versiota suosivat sähköpostiohjelmat taas näyttävät viestistä sellaisen version, jossa linkki on lyhennettynä muodossa "Vaihda salasana"

MonivalintaMonivalintatentin aika-asetusten ristiriitojen tarkistus

Monivalinnassa on aiemmin ollut mahdollisuus asettaa keskenään ristiriitaisia aika-asetuksia, joiden vuoksi opiskelija ei ole välttämättä voinut käyttää vastaamiseen niin paljon aikaa kuin minuuttimääräinen aikalaskuri on näyttänyt.

Monivalintatentin vastaamisaikaan vaikuttavat seuraavat asetukset

 • Monivalintatentin omissa asetuksissa määriteltävä asetus Vastaamisaika päättyy, jossa annetaan päivämäärä ja kellonaika.
 • Monivalintatentin omissa asetuksissa määriteltävä asetus Tentin jatkaminen myöhemmin > Tentti pitää suorittaa loppuun ensimmäisellä kerralla ja aikarajoitus on XX minuuttia, jossa määritellään vastaamiseen käytettävissä oleva minuuttimäärä.
 • Kohdassa Objektin hallinta > Yleisasetukset > Objektin voimassaoloaika > Päättyy määriteltävä päivämäärä ja kellonaika.

Aiemmin on voinut käydä niin, että opiskelijan aloittaessa tentin ja minuuttimääräisen rajoituksen ollessa käytössä on kaksi muuta asetusta voineet päättää vastausjan päättymisen jo aikaisemmin ja siksi vastauksen tallentaminen ei ole onnistunut.

Nyt minuuttimääräisen rajoituksen ollessa käytössä tarkistetaan myös muut vastausaikaa rajoittavat asetukset. Vastaamista ei voi aloittaa, jos monivalinnan vastaamiseen on annettu minuuttimääräinen aika ja monivalinnan vastausajan päättyminen tai objektin voimassaolon päättyminen ovat vastausta aloittaessa lähempänä kuin asetuksissa annettu minuuttimäärä osoittaa.

Tällaisessa ylläkuvatussa tilanteessa vastaaja saa ilmoituksen "Ristiriita monivalintatentin aika-asetuksissa. Ole hyvä ja ota yhteyttä tentin tarkastajaan." eikä voi vastata tenttiin.

Roolilomake Roolisuhteiden kopiointi lomakkeiden välillä

Roolilomakkeiden roolisuhteiden määrittely on isotöinen operaatio. Nyt roolisuhteita voidaan helposti kopioida roolilomakkeesta toiseen. Erityisen hyödyllistä tämä on silloin, kun kaikki tai valtaosa lomakkeiden täyttäjistä on samoja käyttäjiä. Kopiointioperaatiossa voidaan kopioida valmiit roolisuhteet suoraan uuteen lomakkeeseen.

Ennen roolisuhteen kopiontia tulee siis tehdä:

 1. uusi lomake valmiiksi
 2. lisätä siihen valmiiksi päärooliin tulevan käyttäjät
 3. luoda valmiiksi roolit

Roolisuhteita kopioidessa valitaan, mihin rooliin kohdelomakkeessa kopioidaan lähdelomakkeesta valitut roolit.

Pitkien käyttäjälistausten osittaminen

Suurimmissa Optima-ympäristöissä on niin paljon käyttäjiä, että ympäristön käyttäjätunnusten listauksissa käytettävyys ja selainten suorituskyky ovat koetuksella. Nyt suurien käyttäjämäärien käsittelyyn, selailuun ja käyttäjien valintohin tulee helpotusta. Käyttäjälistoja voi selata ositeltuina kokonaisuuksina, joista käsin käyttäjiä voidaan myös valita.

Ositeltua listaa voi käyttää nyt toiminnossa "Ympäristön hallinta > Käyttäjienhallinta > Poista käyttäjiä". Jatkossa ositeltua listaa tullaan käyttämään muissakin Optiman toiminnoissa, joissa käyttäjiä tarvitaan. Tällaisia kohtia ovat muut käyttäjienhallintaan liittyvät ympäristötason toiminnot ja jäsenten lisääminen työtilaan.

Käyttäjätunnukseen sallitaan pidempi merkkijono

Käyttäjätunnuskentässä pisin sallittu merkkijonon pituus on aiemmin ollut 40 merkkiä, mikä on joskus aiheuttanut ongelmia. Joillakin käyttäjillä käyttäjätunnuksena käytettävät sähköpostiosoitteet ylittävän tämän rajan. Nyt merkkijonon maksimipituutta on kasvatettu 64 merkkiin.

Ilmoitusten sähköpostitiedotteet välittömästi tai ajastettuna

Ilmoituksen on Optimassa voinut lähettää sähköpostitse välittömästi ilmoitusta tehtäessä. Nyt ilmoitukset sähköpostilla lähettämisen voi myös niin haluttaessa ajastaa. Se on omana erillisenä vaihtoehtona, jossa valitaan ilmoitusviestin lähettämisen päivämäärä.

Suoratoistettavien videoiden hallinta ympäristössä

Palvelimella optima.discendum.com on mahdollisuus ladata videotiedostoja Optimaan siten, että videon formaatti latauksen yhteydessä muunnetaan sellaiseen muotoon, jota voidaan näyttää suoratoistona. Tällaisessa käyttötavassa käyttäjä voi aloittaa pitkäkestoisenkin videon katselun nopeasti, koska videotiedostoa ei siirretä lainkaan käyttäjän omalle koneelle vaan se tulee suoratoistona (streaming).

Suoratoistovideoiden käyttö suuremmassa mittakaavassa on erikseen veloitettavaa lisäpalvelua. SIksi Optimaan on nyt lisätty erillinen suoratoistovideoiden hallintanäkymä, josta käsin ympäristön hallinnoija näkee työtilakohtaisen käyttöasteen helposti. Lisäksi hän voi tarvittaessa itse poistaa videoita tai lähettää video-objektin omistajille viestejä, joihin automaattisesti listataan kyseisen käyttäjän omistamat videot.

Hallinnointityökalussa on seuraavat tiedot ja toiminnot

 • Ympäristössä käytettävissä oleva kiintiö suoratoistovideoihin
 • Ympäristössä jo käytetty suoratoistovideoiden määrä
 • Ympäristössä jäljellä oleva suoratoistovideoiden määrä
 • Yhteenveto työtilojen kokonaiskäytöstä
 • Työtilakohtainen erittely videoiden koosta ja omistajista
 • Mahdollisuus esikatsella ja poistaa ympäristössä olevia videoita
 • Mahdollisuus lähettää viesti videoiden omistajille

SULJE IKKUNA