TIETOA OPTIMA-PÄIVITYKSESTÄ Syksy 2010

UUSIA OMINAISUUKSIA

Keskustelualue Salasanojen ehdot ympäristössä

Optimassa tulee käyttöön yleisiä salasanasääntöjä, joita ei voi ottaa pois päältä. Ne ovat voimassa kaikissa Optima-ympäristöissä automaattisesti

 • salasana ei saa olla käyttäjän etunimi tai sukunimi etuperin tai takaperin
 • salasana ei saa olla sama kuin käyttäjätunnus etuperin tai takaperin
 • salasana ei saa muodostua näppäimistöllä peräkkäin esiintyvistä merkeistä (esim. qwerty, asdfgh)

Tietoturvan tasoa voi niin haluttaessa nostaa enemmän estämällä liian helppojen salasanojen käyttäminen lisäasetuksilla. Salasanojen vaikeustason nostamiseen on käytettävissä useita valinnaisia asetuksia.

 • sanakirjasanat ovat kiellettyjä
 • vaaditaan vähintään yksi numero ja yksi iso kirjain
 • edellinen salasana on kielletty
 • salasanan minimipituus (6-16)
 • käyttäjän täytyy vaihtaa salasanansa, kun hän kirjautuu sisään ensimmäisen kerran
 • salasana täytyy vaihtaa määrätyin väliajoin

Jo aiemmin käytössä olleet salasanasäännöt ovat edelleen voimassa:

 • salasana voi koostua kirjaimista (a-z, A-Z) tai numeroista
 • salasanan minimipituus on 6 merkkiä

Toiminto löytyy kohdasta Ympäristön hallinta > Toiminnot > Salasanat

Käyttöoikeus: Kun käyttäjällä on oikeus hallita ympäristöä.

Keskustelualue Salasanasääntöjen mukaisen salasanan automaattinen luominen

Jokainen Optima-käyttäjä voi luoda automaattisesti ympäristön salasanasääntöjä noudattavan salasanan. Salasanan vaihtotoiminnon yhteydessä on toiminto, jolla salasana luodaan automaattisesti.

Toiminto löytyy kohdasta Oma tila > Vaihda salasana > Luo salasana

HUOMIO! Salasanoihin liittyvät toiminnot koskevat Optiman omia salasanatoimintoja hyödyntäviä ympäristöä. Uudistuksilla ei ole vaikutustua salasanakäytäntöihin ulkoisia tunnistusmenetelmiä (esim. Shibboleth, Kerberos, LDAP) käyttävissä Optima-ympäristöissä ja Optima-palvelimissa.

Monivalinta Kuvan ottaminen käyttäjäkorttiin

Käyttäjäkorttiin voi ottaa kuvan suoraan käyttöliittymästä käsin. Kuvan ottamista varten käyttäjäkortissa on sovellus, joka käyttää suoraan tietokoneeseen kytkettyä web-kameraa.

Myös aiempi mahdollisuus kuvan lataamiseen omalta koneelta on edelleen käytössä.

Toiminto löytyy kohdasta Oma tila > Yhteystiedot > Kuva > Ota kuva web-kameralla

Käyttöoikeus: Kun käyttäjälle on ympäristötason profiilissa annettu oikeus muokata yhteystietojaan kohdassa Ympäristön hallinta > Profiilit > Ympäristötason profiilit > [Profiilin nimi] > Yleisasetukset > Käyttäjä voi vaihtaa yhteystietonsa

Monivalinta Kansioiden näyttäminen aakkosjärjestyksessä

Työtilan päätasolla olevat kansiot tai kansion sisällä olevat alikansiot voidaan nyt asettaa näkymään aakkosjärjestyksessä vasemmassa kehyksessä. Vaikka uusia kansioita lisätään, aakkosjärjestyksessä näkyminen säilyy automaattisesti.

HUOM! Aakkosjärjestyksessä näyttäminen koskee ainoastaan vasemman kehyksen selailua työtiloissa. Kansiot näkyvät todellisessa järjestyksessään esim. kopiointi- ja siirtotoimenpiteiden yhteydessä näytettävissä käyttöliittymissä.

Toiminto löytyy kohdasta Työtilan hallinta > Yleisasetukset > Näytä kansiot aakkosjärjestyksessä ja kohdasta Kansion hallinta > Yleisasetukset > Näytä kansiot aakkosjärjestyksessä

Käyttöoikeus: Kun käyttäjälle on oikeus hallinnoida työtilaa tai kansiota.

Useiden ympäristötason ryhmien poistaminen

Ympäristönhallintaan on tullut uusi ominaisuus, jolla voidaan poistaa helposti useita ympäristötason ryhmiä kerralla. Valintaperusteena voidaan käyttää seuraavia:

 • Valitse poistettavat ryhmät. Valitaan kaikkien ryhmien joukosta rastittamalla halutut ryhmät ja poistetaan ne.
 • Poista ryhmiä, joihin ei ole valittuna yhtään jäsentä. Tulostetaan automaattinen lista niistä ryhmistä, joissa ei ole yhtään jäsentä. Listalta voidaan vielä haluttaessa ottaa pois ryhmiä, joita ei haluta poistaa.
 • Poista ryhmiä, joita ei ole valittu minkään työtilan jäsenyyteen. Tulostetaan automaattinen lista niistä ryhmistä, joita ei ole liitetty mihinkään työtilaan. Listalta voidaan haluttaessa ottaa pois ryhmiä, joita ei haluta poistaa.

Toiminto löytyy kohdasta Ympäristön hallinta > Ryhmät > Poista ryhmiä

Käyttöoikeus: Kun käyttäjälle on ympäristötason profiilissa annettu oikeus muokata ryhmiä kohdassa Ympäristön hallinta > Profiilit > Ympäristötason profiilit > [Profiilin nimi] > Yleisasetukset > Käyttäjä voi luoda ja muokata ryhmiä.

UUDISTUKSIA JA PARANNUKSIA

MonivalintaKäyttöliittymä ja cloze-kysymykset monivalinnanssa

Monivalintaeditorin käyttöliittymää on kehitetty ja sen ylävalikot uusittu. Kysymyksiin liittyvät toiminnot Laadi, Tuo ja Muokkaa on koottu yhden alasvetovalikon alle.

Monivalintaan on lisätty paljon toivottu cloze-kysymystyyppi, jossa syötetystä tekstistä voidaan valita halutut sanat, jotka määritellään joko aukkotehtäväksi tai alasvetovalikoksi. Opiskelija saa siis näkyviinsä tekstin, josta puuttuvat opettajan valitsemat sanat ja hän täydentää niihin oikeaksi arvioimansa vastaukset joko suoraan kirjoittamalla tai valitsemalla alasvetovalikosta tarjotuista vaihtoehdoista.

Videonauhuri Suoratoisto-objektin aloitusnäkymä

Suoratoisto-objektille voi nyt määritellä aloitusnäkymän. Suoratoistosoittimen latautuessa näkyviin joko sellaisenaan tai osana www-sivua sen aloitusnäkymä voidaan valita seuraavista vaihtoehdoista:

 • Ei mitään aloitusnäkymää (soitin ja musta tausta)
 • Itse määritelty tekstiotsikko
 • Videotiedostosta poimittu kuva (voidaan tehdä ainoastaan videon lataamisen yhteydessä)
 • Web-kameralla otettava kuva

Toiminto löytyy suoratoisto-objekteista kohdasta Objektin hallinta > Yleisasetukset > Valitse aloitusnäkymä

 Käyttöoikeus: Kun käyttäjällä on suoratoisto-objektin hallintaoikeus

Palautuslaatikko Sähköpaimenviestien sisällön järjestys

Sähköpaimenen lähettämän viestin sisällön järjestystä on muutettu. Varsinainen asia eli muistutukset keskustelualueen viesteistä, kalenterimerkinnöistä tai ilmoituksista ovat nyt viestissä ensimmäisinä.

Vakiosisältö eli tiedot ympäristöstä, sen hallinnoijasta ja ohjeet muistutusviestin kieltämiseen on nyt siirretty viestin loppuun.

Pitkien käyttäjälistausten osittaminen

Suurimmissa Optima-ympäristöissä on niin paljon käyttäjiä, että ympäristön käyttäjätunnusten listauksissa käytettävyys ja selainten suorituskyky ovat koetuksella. Nyt suurien käyttäjämäärien käsittelyyn, selailuun ja käyttäjien valintoihin tulee helpotusta. Käyttäjälistoja voi selata ositeltuina kokonaisuuksina, joista käsin käyttäjiä voidaan myös valita.

Ositellut käyttäjälistat on nyt lisätty myös käyttäjätietojen muokkaamiseen ympäristötasolla sekä jäsenten lisäämiseen työtiloihin.

Ositeltua listaa voi käyttää nyt seuraavissa toiminnoissa:
 • Ympäristön hallinta > Käyttäjienhallinta > Poista käyttäjiä
 • Ympäristön hallinta > Käyttäjienhallinta > Muokkaa käyttäjiä
 • Työtilan hallinta > Hallinta > Jäsenet > Lisää jäseniä (Toimintoon pääsee myös vasemman kehyksen pikavalikosta)

Käyttäjätunnukseen sallitaan pidempi merkkijono

Käyttäjätunnuskentässä pisin sallittu merkkijonon pituus on aiemmin ollut 40 merkkiä, mikä on joskus aiheuttanut ongelmia. Joillakin käyttäjillä käyttäjätunnuksena käytettävät sähköpostiosoitteet ylittävän tämän rajan. Nyt merkkijonon maksimipituutta on kasvatettu 64 merkkiin.

Ilmoitusten sähköpostitiedotteet välittömästi tai ajastettuna

Ilmoituksen on Optimassa voinut lähettää sähköpostitse välittömästi ilmoitusta tehtäessä. Nyt ilmoituksista voi ajastaa sähköpaimenen lähettämään muistutuksen. Muistututuksessa on ilmoituksen koko sisältö. Kohta on omana erillisenä vaihtoehtona, jossa valitaan ilmoitusviestin lähettämisen päivämäärä.


SULJE IKKUNA