TIETOA OPTIMA-PÄIVITYKSESTÄ Talvi 2011

UUSIA OMINAISUUKSIA

Keskustelualue360-objekti

360-objektilla voidaan toteuttaa esimieskyselyitä, jossa sekä esimies itse että hänen alaisensa esittävät arvionsa esimiehen osaamisesta. Lomake koostuu joukosta väitelauseita, joista vastaaja arvioi valitun vastausasteikon mukaisesti, kuinka hyvin arvioitava esimies kyseisen asian hallitsee. Omalta osaltaan esimies vastaa samaan lomakkeeseen kuin muut vastaajat ja arvioi oman osaamisensa.

Esimiehen ja muiden vastaajien vastausten keskiarvojen avulla tuotetaan 360-raportti, jossa verrataan esimiehen ja muiden arviota hänen esimiestaidoistaan. Optima tuottaa raportin pdf-tiedostona, jossa nähdään kysymyskohtaisesti esimiehen oma arvio ja muiden vastaajien arvioiden keskiarvo sekä graafinen "360-timantti" kyselyn tuloksista.

Esimiehen osaamista kartoittavien väitteiden lisäksi lomakkeeseen voidaan sisällyttää käyttäjien taustatietojen kyselyitä sekä vapaita kommenttikenttiä. Näiden sisällöt nähdään erikseen tulostettavasta csv-tiedostosta.

360-objektissa voidaan käyttäjätunnuksen vastauskertojen määrää säädellä. Jos halutaan käyttää yhtä anonyymitunnusta yhteistunnuksena, voidaan sallia käyttäjätunnuksen rajoittamataon määrä vastauskertoja lomakkeeseen. Jos taas kukin vastaaja vastaa omalla henkilökohtaisella tunnuksellaan, voidaan vastauskertojen määrä rajoittaa yhteen kertaan käyttäjätunnusta kohden.

HUOMIO! Optiman 360-objektissa on mahdollista käyttää kyselylomaketta myös ilman arvioitavan kohteen valintaa. Silloin voidaan yleisesti kartoittaa vastaajajoukon käsitystä halutusta asiasta. Tällöin vain kootaan keskiarvo vastauksista eikä sitä verrata kenenkään itsearvioon.

Toiminto löytyy kohdasta Uusi objekti > 360

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän työtilatason profiilissa on valittuna kohta Työtilan hallinta > Työtilatason profiilit > [Profiilin nimi] > 360-kysely käytössä

Todistuspohjat

Ympäristötasolla voidaan nyt luoda valmiita todistuspohjia, joita voidaan ottaa käyttöön lukuisissa Optiman objekteissa, joissa on arviointitoiminnot käytössä.

Ympäristön hallinnoija luo ja määrittelee todistuspohjat. Todistuspohjaan voidaan määritellä sekä kiinteästi määriteltyjä tekstisisältöjä että määritekenttiä, joiden sisällön tuottaa objektin omistaja. Näin esimerkiksi todistuksen otsikointi ja graafinen ulkoasu voidaan määritellä niin, ettei sitä voida muuttaa, mutta samalla jättää todistuspohjaa objektissa käyttävälle mahdollisuus kirjoittaa itse esim. todistuksen kuvauskentän sisältö ja allekirjoituskenttien nimet.

Toiminto löytyy kohdasta Ympäristön hallinta > Toiminnot > Todistuspohjat

Käyttöoikeus: Kun käyttäjälle on ympäristötason profiilissa annettu oikeus kohdassa Ympäristön hallinta > Profiilit > Ympäristötason profiilit > [Profiilin nimi] > Yleisasetukset > Käyttäjä voi määritellä todistuspohjia

Todistuspohjien luomisen jälkeen ne tulee määritellä objektikohtaisesti käyttöön kohdassa Objektin hallinta> Arviointi ja todistukset. Todistuksia voi hyväksytyn suorituksen jälkeen tulostaa asetuksista riippuen käyttäjä itse tai objektin hallinnoija.

Videonauhuri Videoiden kommentointi

Optiman suoratoistovideoihin on lisätty nyt uusi ominaisuus. Videoihin voidaan lisätä kommentteja, joita lisätään ja katsellaan yhtä aikaa videotallenteen kanssa. (Suoratoistotiedostoksi voi muuntaa valmiita mediatiedostoja Lataa ääni- tai videotiedostoja koneeltasi-toiminnolla ja toisaalta Optiman ääni- ja videonauhurilla tehdyt tallenteet ovat suoratoistotallenteita.)

Kommentti lisätään keskeyttämällä video Pause-painikkeella. Käyttäjä voi tällöin lisätä kommentinsa ja määritellä liukupainikkeilla, mihin ajalliseen kohtaan videossa se liittyy. Videota katsellessa kommentit ilmestyvät näkyviin kommentin alkamisajan mukaisessa kohdassa.

Omia kommenttejaan voi myöhemmin muokata.

Toiminto löytyy objektin omasta käyttöliittymästä kohdasta Asetukset > Kommentit

Käyttöoikeus:Suoratoistovideot ovat käytössä, kun käyttäjän työtilatason profiilissa on valittuna kohta Työtilan hallinta > Työtilatason profiilit > [Profiilin nimi] > Suoratoistettavien mediatiedostojen lataaminen käytössä. Suoratoisto-objektin omistaja voi määritellä kommenttien käyttöönoton. Kun kommentointi on käytössä, sitä voivat käyttää kaikki, joilla on lukuoikeus objektiin.

Keskustelualue Palautettujen tiedostojen vieminen palautuslaatikosta kyvyt.fi -palveluun

Discendumin kyvyt.fi -palvelun ja Optiman välinen yhteiskäyttö saa uuden ominaisuuden. Käyttäjät voivat siirtää Optiman palautuslaatikoihin tuomiaan tiedostoja automaattisesti kyvyt.fi -portfolioonsa.

Toiminto löytyy objektin omasta käyttöliittymästä kohdasta Objektin pikavalikko > Vie portfolioon

UUDISTUKSIA JA PARANNUKSIA

MonivalintaMonivalinnasta sekä pisteet että arvosana näkyvät tulosten yhteenvedossa

Tulosten yhteenveto -objektissa on monivalintojen osalta ollut näkyvissä vain pisteet, kun taas muista objekteista on näkynyt arvosanat. Nyt tulosten yhteenvetoon valitusta monivalinnasta näytetään pisteet, jos arvosanaskaala ei ole käytössä, mutta skaalan ollessa käytössä näytetään sekä pisteet että arvosana.

Videonauhuri Kevyt web-editorin kokoruututilan automaattitallennus

Kevyt web-editorin kokoruututilassa on automaattitallennuksessa ollut ongelmia. Dokumenttiin tehdyt muutokset ovat jääneet tallentumatta. Virhe on nyt korjattu.

Kevyt web-editori käytettävissä objektin ohjeiden laatimisessa

Objektien Yleisasetukset-sivulla objektiin liittyviä ohjeita voi nyt tehdä kevyt web-editorin suppeammalla versiolla. Ohjeteksteissä voi siten käyttää tekstitehosteita, luetteloita ja muita editorin tarjoamia muotoilumahdollisuuksia.


SULJE IKKUNA