TIETOA OPTIMA-PÄIVITYKSESTÄ Syksy 2011

UUSIA OMINAISUUKSIA

Keskustelualue Keskustelualueen täysin uusittu käyttöliittymä

Keskustelualueen käyttöliittymä on uudistettu perusteellisesti. Ideana on ollut tehdä keskustelualueesta käyttöliittymältään web-foorumien kaltainen entisen sähköpostimaisen käyttöliittymän sijaan. Uudessa käyttöliittymässä keskusteluaihe on perusyksikkönä yksittäisen viestin sijaan.

Viestien järjestäminen

Viestilistoja voi nyt järjestää näkymässä haluamallaan tavalla perustuen joko viestin otsikkoon, lähettäjään, päivämäärään tai avainsanaan.

Keskustelualueisiin voidaan nyt lisätä avainsanoja.

Oletusnäkymä

Kukin käyttäjä voi useista eri näkymistä asettaa jokaiselle käyttämälleen keskustelualueelle halutun avausnäkymän klikkaamalla "Aseta oletusnäkymäksi" -toimintoa. Keskustelualueen oletusnäkymä ei enää ole siis objektin asetuksista valittava, vaan kukin käyttäjä voi itse asettaa haluamansa oletusnäkymän käyttämiinsä keskustelualueisiin.

Valinta oletusnäkymästä voidaan rajata halutun aikajakson mukaan (Kaikki, 100 päivää, 60 päivää, 30 päivää, 14 päivää, 7 päivää, 1 päivä) ja seuraavien näkymien mukaan

 • Avaamattomat viestit
 • Kaikki viestit avattuina
 • Kaikki viestit listana
 • Tärkeät viestit
 • Aiheet
 • Ajastetut viestit

Ajastetut viestit

Ajastetut viestit ja niiden käyttäminen ovat nyt erillinen selkeä oma kokonaisuus, jonka kautta ajastettujen viestin katselu ja hallinnointi on helppoa. Ajastettu viesti tehdään siirtymällä ajastettujen viestien näkymään ja klikkaamalla "Uusi ajastettu aihe" -toimintoa. Aiemmin ajastetut vielä julkaisemattomat viestit löytyvät siirtymällä ajastettujen viestin näkymään.

Poistettuja ominaisuuksia

Viestien kommentointiominaisuus, viestien lukijatietojen katselu ja viestin lukemattomaksi merkitseminen on poistettu.

Testikäyttäjätunnukset: työtilan katsominen tavallisen käyttäjän silmin HUOM! Ominaisuuteen tullut muutoksia päivityksen jälkeen

Kauan kaivattu mahdollisuus testata työtilaa toisen käyttäjän näkymällä toteutuu, kun Optimaan tulee käyttöön ns. testikäyttäjätunnukset. Testikäyttäjä on erikseen luotava tunnustyyppi. Testikäyttäjätunnuksen voi luoda vain yhden käyttäjän käyttöön. Huom. Uudistuksen alkuvaiheessa toiminnossa oli mahdollisuus luoda tunnus, joka oli tarkoitettu yleisesti käytössä olevaksi testitunnukseksi. Näitä yhteiskäytöllisiä tunnuksia voi käyttää seuraavaan ohjelmistopäivitykseen asti.

Toimintoon on tulossa muutoksia, jotka helpottavat testitunnusten luomista. Luominen tapahtuu päivityksen jälkeen työtilan hallinnassa.

Testikäyttäjiä voi lisätä työtiloihin normaalien käyttäjätunnusten tavoin. Jäsenen lisäämistoiminnossa testikäyttäjät listataan käyttäjäluettelon alussa ja ne erottaa vakioidusta sukunimestä "(Test user)". Tämän jälkeen testikäyttäjää voidaan käsitellä oikeuksienhallinnassa muiden käyttäjätunnusten tavoin. Tunnukselle voidaan antaa joko tunnuskohtaisia oikeuksia tai tunnus voidaan liittää työtilatason ryhmiin, jolloin tunnukselle tulee automaattisesti kyseisille ryhmille määritellyt käyttöoikeudet objekteihin.

Kun testikäyttäjätunnus on lisätty työtilaan, yläpalkkiin ilmestyy "Vaihda näkymää" -toiminto. Jos toimintoa ei näy, (esim. ympäristön ensimmäisen testitunnuksen luomisen jälkeen), kannattaa käyttäjän kirjautua pois Optimasta, jotta "Vaihda näkymää" -toiminto tulee esiin. Vaihda näkymää -toiminto ikään kuin kirjaa työtilan hallinnoijan Optimaan uudelleen ja avaa automaattisesti käsillä olevan työtilan. Työtilaa voi nyt käyttää normaalisti testikäyttäjätunnuksen oikeuksilla ja tarkistaa, että kaikki tarvittava materiaali on näkyvissä ja vastaamisoikeudet oikein asetettu.

Työtilan hallinnoija voi palata helposti takaisin oman tunnuksensa näkymään yläkehyksessä näkyvällä "Palaa omalle tunnukselle" -toiminolla, joka tulee näkyviin aina siirryttäessä testikäyttäjän näkymään.

Toiminto löytyy ympäristönhallinnassa kohdasta Ympäristön hallinta > Käyttäjienhallinta > Testikäyttäjät

Toiminto löytyy työtilan hallinnassa kohdasta Työtilan hallinta > Jäsenet > Testikäyttäjät

Käyttöoikeus testikäyttäjätunnusten luomiseen: Kun käyttäjälle on ympäristötason profiilissa annettu oikeus hallita käyttäjätunnuksia kohdassa Ympäristön hallinta > Profiilit > Ympäristötason profiilit > [Profiilin nimi] > Yleisasetukset > Käyttäjä voi hallita ympäristön käyttäjiä

Materiaalien järjestely työtilassa

Työtilan materiaaleja voi nyt järjestellä drag'n'drop -tyyppisellä työkalulla koko työtilan sisällön osalta. Aiemmin yhden kansion sisältö ja työtilan päätason objekteja tai kansioita on voinut järjestellä näin. Nyt koko työtilan sisällön saa kerrallaan näkyviin ja kohteita voi siirtää sujuvasti paikasta toiseen.

Toiminto löytyy työtilan käyttöliittymästä kohdasta Työtilan hallinta > Materiaalit > Järjestä uudelleen

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän työtilatason profiilissa annettu oikeus Työtilan hallinta > Työtilatason profiilit > Profiilin nimi > "Käyttäjällä on oikeus kaikkiin työtilan objekteihin ja oikeus luoda uusia objekteja ja kansioita työtilan päätasolle"

Uusi objektityyppi: OsaamiskartoitusOsaamiskartoitus

Osaamiskartoitustyökalu on työkalu, jolla voidaan toteuttaa kysely organisaatioiden osaamistaidoista. Työkalulla mallinnetaan ensin koko organisaation rakenne. Organisaatiomallissa valitaan kullekin organisaatioyksikölle edustaja (esimies) ja jäsenet.

Seuraavaksi osaamiskartoitustyökalussa määritellään kartoitettavat osaamisalueet ja niihin liittyvät osaamiset (kysymykset). Tämän jälkeen osaamisalueet liitetään haluttuihin organisaation yksikköihin. Näin kunkin organisaatioyksikön käyttäjät saavat osaamiskartoituslomakkeen avatessaan automaattisesti vastattavakseen juuri omalle yksikölleen tarkoitetut kysymykset.

Kun organisaatiossa on vastattu osaamiskartoituskyselyyn eli kukin käyttäjä on arvioinut oman osaamisensa, on organisaatioyksiköiden edustajien vuoro asettaa osaamisille tavoitetasot. Edustaja käy yhdessä käyttäjien kanssa läpi osaamistaitolomakkeen ja asettaa käyttäjälle tavoitetasot. Käyttäjän oma arvio osaamisestaan ja edustajan (esimiehen) asettama tavoitetaso tallentuvat myöhempää arviointia varten.

Osaamiskartoitustyökalulla voidaan myöhemmin toteuttaa uusia vastauskierroksia, jolloin voidaan arvioida osaamisen kehittymistä organisaatiossa.

Tiedotteiden lisääminen kirjautumissivulle omaa kirjautumissivua käyttävillä ympäristöillä

Ympäristön sisältä voi lisätä ilmoituksia jatkossa myös organisaation omalle kirjautumissivulle. Ilmoitukset lisätään samasta paikasta kuin ympäristön sisällekin tehtävät ilmoitukset.

Toiminto löytyy kohdasta Ympäristön hallinta > Toiminnot > Uusi ilmoitus > Uusi ilmoitus kirjautumissivulle

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän ympäristötason profiilissa annettu oikeus Ympäristön hallinta > Profiilit > Ympäristötason profiilit > Profiilin nimi > Yleisasetukset > "Käyttäjä voi luoda ilmoituksia kirjautumissivulle"

Huomio! Tämä ominaisuus on käytössä niillä asiakkailla, joilla on oma räätälöity kirjautumissivu palvelimella optima.discendum.com ja niillä asiakkailla, joilla on oma Optima-palvelin. Ominaisuuteen liittyvät asetukset ja näkymät ovat käytettävissä ainoastaan sellaisissa ympäristöissä, joissa käyttöoikeus toimintoon on olemassa. Kirjautumisosoitetta https://optima.discendum.com/ käyttävillä ympäristöillä ominaisuus ei ole käytettävissä.

Mobiilikäyttöliittymä valittujen toimintojen käyttämiseen

Optimaa on nyt mahdollista käyttää erilaisilla mobiilipäätteillä. Kirjautumissivu tunnistaa automaattisesti päätelaitteen ja tarjoaa mobiilikäyttöliittymän.

Mobiilikäyttöliittymän kautta voi katsoa seuraavia asioita:

 • uusien objektien listauksen
 • uudet viestit ympäristössä
 • tulossa olevien 7 vuorokauden kalenterimerkinnät
 • voimassaolevat ilmoitukset

Seuraavat asiat voi tehdä mobiillikäyttöliittymän kautta:

 • viestin lähettäminen
 • uuden ilmoituksen tekeminen
 • kalenterimerkinnän tekeminen

HUOMIO! Jos haluat tutustua mobiilikäyttöliittymään, mutta sinulla ei ole sopivaa laitetta, toimi seuraavastI:

 • Kirjaudu Optimaan normaalisti
 • Muokkaa osoiteriviä seuraavasti
  • normaaliosoite: https://optima.discendum.com/learning/id(numero)/bin/user
  • mobiilikäyttöliittymän osoite: https://optima.discendum.com/learning/id(numero)/bin/mob/user

Parannuksia tietoturvaan

Videonauhuri Kevyt web-editorin ominaisuudet laajentuvat, Imagemap-editori poistuu käytöstä

 • Uudet ja aiemmin luodut kuvakartat käsitellään nyt kevyt web-editorilla Image Map -editori poistuessa käytöstä. Editointitilaan tuodun kuvan tekeminen kartaksi tapahtuu aktivoimalla kuva hiiren klikkauksella ja valitsemalla imagemap-toiminnon imagempa-kuvake.
 • Vasemmasta kehyksestä voi "raahaamalla" tuoda objektin kevyt web-editoriin. Tällöin tehdään automaattisesti linkki kyseiseen objektiin.
 

UUDISTUKSIA JA PARANNUKSIA

Keskustelualue360-objekti

Kopiointitoiminto

360-objektilla voidaan toteuttaa esimieskyselyitä, jossa sekä esimies itse että hänen alaisensa esittävät arvionsa esimiehen osaamisesta. Objektiin on nyt tehty käytännöllinen kopiointitoiminto, jossa 360-objektista voidaan tehdä useita kopioita asettaen samalla arvionnin kohde jokaiseen kopioon suoraan kopioinnin yhteydessä. Lisäksi kunkin objektin nimeen voidaan niin halutessaan liittää suoraan arvioitavan henkilön nimi objektien tunnistamisen helpottamiseksi. Näin kerran tehtyä kysymyspatteristoa voidaan helposti hyödyntää useissa esimiesarvioinneissa.

Uudistuksia tilastosivuilla

Objektin tilastosivulla on nyt aina nähtävissä kaikki raportoinninvaihtoehdot silloinkin, kun tulostettavaa ei vielä ole. Näiden puuttuminen ennen vastausten kirjautumista on hämmentänyt joitakin käyttäjiä. Jos käyttäjä valitsee sellaisen raportin, jota ei vielä voida tulostaa, siitä näytetään käyttöliittymässä erillinen tiedoteteksti.

Lisäksi tilastoihin on tuotu mukaan keskihajonta. Tilastosivuilla hajontatietoina ilmoitetaan pienin ja suurin annettu arvo kustakin kohdasta sekä keskihajonta.

Mahdollisuus vastata kyselyyn ilman käyttäjätunnusta

360-objektissa voidaan niin haluttaessa sallia vastaaminen ilman käyttäjätunnusta. Kun toiminto on sallittu asetuksissa, voi objektin hallinnoija tai arvioitava esimies lähettää suoraan objektista käsin vastauspyynnön. Toiminnon yhteydessä hän listaa toivomiensa vastaajien sähköpostiosoitteet ja kirjoittaa heille viestin. Lähetetty viesti sisältää linkin, jonka kautta vastaajat voivat täyttää kyselyn ilman tunnusta.

Kopiointitoiminto löytyy kohdasta Uusi objekti > 360 > Objektin hallinnointikäyttöliittymän ylävalikko > Hallinta > Kopioi

Vastaaminen ilman käyttäjätunnusta asetetaan päälle kohdassa 360 > Objektin hallinnointikäyttöliittymän ylävalikko > Hallinta > Asetukset > Vastaaminen ilman sisäänkirjautumista ja toimintoa käytetään kohdasta 360 > Objektin hallinnointikäyttöliittymän ylävalikko > Vastauspyyntö

Käyttöoikeus: Kun käyttäjän työtilataso profiilissa on valittuna kohta Työtilan hallinta > Työtilatason profiilit > [Profiilin nimi] > 360-kysely käytössä ja käyttäjällä on hallinnointioikeus kyseiseen 360-objektiin.

Uudistettu roskakori

Optiman roskakoritoiminnot on uudistettu perusteellisesti. Uudessa käyttöliittymässä roskakorin voi tyhjentää valitsemalla poistettavat objektit sen mukaan, kuinka pitkään ne ovat roskakorissa olleet. Palauttamistoiminnoissa puolestaan voi helposti selata valitsemansa käyttäjän roskakoriin siirtämiä objekteja tai etsiä palautettavia kohteita hakutoiminnolla.

"Valitse kaikki / Poista kaikki" -käyttöliittymiä uusittu

Optimassa on monien toimintojen yhteydessä mahdollista valita listatuista kohteista (käyttäjät, objektit tms.) kerralla kaikki tai poistaa valinta kaikista kerralla. Nyt käyttöliittymä on uudistettu selkeämmäksi niin, että käyttäjä näkee onko hän valitsemassa kohteita vai poistamassa valintaa.

MallivastaustehtäväTarkastaja voi poistaa itse palauttamansa tiedostoversion palautuslaatikossa

Palautuslaatikon tarkastaja voi nyt poistaa palautuslaatikosta oman versionsa palautetusta tiedostosta. Tarkastajan oma versio tiedostosta voi olla palautuslaatikossa, jos tarkastaja on ladannut uuden version tai muokannut alkuperäistä tiedostoa.

MallivastaustehtäväReaaliaikainen lähetys poistuu käytöstä

Objektityyppi "Reaaliaikainen lähetys" poistuu käytöstä.


SULJE IKKUNA