logo

TIETOA PÄIVITYKSESTÄ kesä/syksy 2012

UUSIA OMINAISUUKSIA

VIDEOCHAT Videochat-objekti

Videochat on Optiman oma videoneuvottelutyökalu, joka mahdollistaa usean eri pisteen välisen neuvotteluyhteyden. Videochat voi olla kahdentyyppinen: Chat-tyyppisessä objektissa voidaan pitää esim. kahdenkeskinen palaveri tai pienryhmäneuvottelu. Kaikilta käyttäjiltä näkyy videokuva ja ääni (jos kameraa ei ole, vain ääniyhteys). Luento-tyyppisessä videochat-objektissa yhden käyttäjän videokuva ja ääni välittyvät ja muut kuuntelevat. Objektiin hallinnointioikeudet omaava käyttäjä voi varata sessioita ja määritellä niiden osallistujat ja keston. Sessioissa on käytössä tekstipohjainen chat, muistiinpanoalue sekä Tiedostot-alue, jolta osallistujat voivat avata objektin hallinnoijan ennaltavalitsemat tiedostot.

Syksyllä 2012 Videochat on testaus- ja pilottikäytössä palvelimella optima.discendum.com. Lue tiedotteesta miten sen saa käyttöön.

Huom! Optiman Videochat käyttää mediapalvelinta, minkä johdosta toiminto ei ole aivan kaikilla Optima-palvelimilla otettavissa käyttöön.

Kun Videochat on määritetty ympäristössä käyttöön:

Käyttöoikeus: Kun käyttäjälle on työtilatason profiilissa valittuna kohta Työtilan hallinta > Työtilatason profiilit > [Profiilin nimi] > Muut objektit > Käyttäjä voi luoda videochat-objekteja

Objekti luodaan kohdassa Uusi objekti > Viestintä ja vuorovaikutus > Videochat-objekti

Videochat-objektissa varataan sessioaika kalenterista.

Videochat-sessioon voi osallistua klikkaamalla objektia tai Yleisen kalenteri-toiminnon kautta.

RSS RSS-objekti

RSS-objektin avulla Optimassa voidaan koota www-sivustojen tarjoamia uutissyötteitä yhteen näkymään. Kunkin syötteen kohdalla voidaan valita näytettävien uutisten lukumäärä sekä otsikoiden ja kuvausten näkyminen.

Objekti luodaan kohdassa Uusi objekti > Muut objektit > RSS-objekti

Käyttöoikeus : Kun käyttäjälle on työtilatason profiilissa valittuna kohta Työtilan hallinta > Työtilatason profiilit > [Profiilin nimi] > Muut objektit > Käyttäjä voi luoda RSS-objekteja

kooste Kooste

Materiaalien koostaminen yhteen näkymään tehdään jatkossa kokonaan uusitun koostamistyökalun avulla.

Uusi Kooste antaa mahdollisuuden koota oppimisympäristössä olevia materiaaleja, ilmoituksia, tietoa uusista objekteista ja käyttäjäkortteja. Lisäksi koosteeseen voidaan tuoda materiaaleja Optiman ulkopuolelta käyttäen Google Docsia, Slidesharea, YouTubea ja Twitteriä. Näkymän voi jakaa useisiin itse otsikoituihin välilehtiin. Työkalu tarjoaa työtilojen hallinnoijille monipuoliset mahdollisuudet koota olennaiset asiat yhteen paikkaan.

Huomio! Samalla vanha koosteobjekti poistuu käytöstä. (Vanhoja koosteobjekteja voi jatkossakin käyttää.)

Objekti luodaan kohdassa Uusi objekti > Muut objektit > Kooste

Käyttöoikeus Kun käyttäjälle on työtilatason profiilissa valittuna kohta Työtilan hallinta > Työtilatason profiilit > [Profiilin nimi] > Muut objektit > Käyttäjä voi luoda koosteita

mp3-soitin Mp3-soitin

Mp3-tiedostojen käyttäminen oppimisympäristössä on nyt entistä helpompaa. Kun mp3-tiedosto on ladattu työtilaan, se toistuu avatessa järjestelmän omalla soittimella. Käyttäjän ei tarvitse ladata tiedostoa omalle koneelle voidakseen kuunnella sen. Yläkehyksen Tallenna-painikkeella mp3-tiedoston voi niin halutessaan edelleen tallentaa myös omalle koneelleen.

UUDISTUKSIA JA PARANNUKSIA

PalautuslaatikkoPalautuslaatikkoon ryhmäpalautukset, julkinen vertaisarviointi ja mahdollisuus linkittää suoratoisto-objekteja

Ryhmäpalautus

Palautuslaatikossa on mahdollista toteuttaa paljon aiempaa paremmin ryhmäpalautuksia. Uusi ryhmäpalautustoiminto antaa käyttäjille tiedoston palauttamisen yhteydessä määritellä, ketkä muut ovat olleet samassa ryhmässä hänen kanssaan. Silloin palautettu tiedosto kirjautuu automaattisesti useamman käyttäjän tekemäksi. Kun tarkastaja arvioi palautetun tiedoston, arviointi koskee automaattisesti kaikkia ryhmään kuuluvia käyttäjiä.

Julkinen vertaisarviointi

Vertaisarvioinnin voi palautuslaatikossa asettaa nyt kokonaan julkiseksi niin halutessaan. Julkisessa vertaisarvioinnissa käyttäjän näkevät omia tiedostojan koskevien kommenttien lisäksi myös muiden käyttäjien tiedostoihin jätetyt kommentit.

Suoratoisto-objektit palautuslaatikossa

Suoratoisto-objektejakin voi nyt palauttaa palautuslaatikkoon suorituksena. Opiskelijan palauttama työ voi olla hänen tekemänsä ääni- tai videonauhoite. Suoratoisto-objektien katselu palautuslaatikossa edellyttää, että käyttäjillä on oikeus alkuperäiseen suoratoistovideoon. Jos alkuperäinen suoratoistovideo poistetaan, ei se enää näy palautuslaatikossa.

Paluu testikäyttäjän näkymästä omalle tunnukselle avaa käsillä olevan työtilan

Testikäyttäjätoimintoa on muutettu siten, että käyttäjän palatessa testikäyttäjän näkymästä omalle tunnukselleen avautuu automaattisesti se työtila, josta käsin testikäyttäjätoiminto käynnistettiin. Yhden työtilan sisällä ollessa voi entistä helpommin vaihdella oman tunnuksen ja testikäyttäjätunnuksen näkymän välillä.

Jäsenten lisääminen työtilaan

Alkuvuodesta uudistettiin käyttöliittymä, jonka kautta lisätään jäseniä työtilaan. Toimintoa on edelleen optimoitu ja nyt suurissa paljon käyttäjiä ja ryhmiä sisältävissä ympäristöissä on nopeutettu ryhmien lisäämistoimintoa. Lisäksi käytettäessä dynaamista sukunimeen perustuvaa hakua voidaan nähdä hakutuloksissa hiiren osoitinta liikuttamalla käyttäjien sähköpostiosoite.

Muistutusviestien otsikoiden määrittely

Optima lähettää käyttäjille sähköpostiviestejä kerran vuorokaudessa, jos toiminto on aktivoitu. Lisäksi on mahdollista lähettää ajastettuja viestejä kalenterista ja ilmoituksista. Tähän asti viestiotsikoissa on ollut käytössä vakiosisällöt aihekentissä: "Sinulle on postia Optimassa" ja "Ilmoitus Optimasta". Nämä aihekentät voi ympäristön hallinnoija nyt määritellä haluamallaan tavalla.

Toiminto löytyy ympäristön hallinnassa kohdasta Ympäristön hallinta > Toiminnot > Aiheen määrittely muistutusviesteille

Vastaanottajalista mukaan "Lähetä tiedote"-toiminnossa

"Lähetä tiedote"-toiminnon avulla voidaan lähettää halutulle käyttäjäjoukolle sähköpostiviesti, joka sisältää suoran linkin oppimisympäristössä olevaan objektiin. Nyt tähän viestiin voi niin halutessasan liittää tiedon siitä, kenelle kaikille kyseinen viesti lähetettiin.

Viestisisältöjen järjestys muistutusviesteissä

Muistutusviestin sisältöä on muutettu niin, että yksityiset viestit ovat ylimpänä ja yleiset viestit sen jälkeen. Ryhmittelyä on muutettu myös siten, että samalle keskustelualueelle lähetetyt viestit ovat peräkkäin.

Käyttäjäkortti välilehtinä

Käyttäjäkortti on jaettu hallinnoijan näkymässä välilehdiksi. Ensimmäinen välilehti on katselutila, toisessa välilehdessä voi päivittää käyttäjän tietoja ja kolmannessa määritellään käyttäjän jäsenyyksiä ryhmissä.


SULJE IKKUNA