logo

TIETOA PÄIVITYKSESTÄ tammikuu 2013KäyttäjäkorttiKäyttäjäkorttiuudistus koskee kaikkia Optima-käyttäjiä

Omassa tilassa on avattavissa Käyttäjäkortti-kuvakkeen kautta kaikki omaa tunnusta koskevat tiedot ja asetukset.

Uudistus sisällyttää omat yhteystiedot ja asetukset sekä niiden muokkaamisen samaan toimintoon välilehtien avulla.

Oma nimi -välilehti - tässä näkyy tiedot kuten ne näkyvät muille käyttäjille.
Muokkaa -välilehti - tässä näkyvät omat yhteystiedot muokattavassa muodossa.

Käyttäjäkortin kuvatoiminnallisuutta on parannettu - olemme halunneet kannustaa käyttämään kuvaa kortissa. Käyttäjä voi tuoda koneeltaan kuvan ja rajata sen helposti Optimassa potrettimuotoon. Käyttäjä voi myös ottaa kuvan Optiman omalla kameratoiminnolla ja rajata sen.

Jäsenyydet-välilehden kautta käyttäjät näkevät listan työtiloista, joissa ovat jäsenenä. Mikäli käyttäjällä on oikeus poistaa itsensä työtilan jäsenyydestä, sen voi tehdä tässä yhteydessä.
(Hallinnoija voi määritellä tällaisen oikeuden: Työtilan hallinta > Yleisasetukset > Aika > "Käyttäjät voivat poistaa itsensä työtilan jäsenyydestä".)

Asetukset-välilehdeltä löytyvät käyttäjälle välttämättömien toiminnallisuuksien määritykset. Muokattavat tiedot riippuvat siitä, mitä tietoja käyttäjällä on oikeus muokata: yhteystietoja tai käyttäjätunnusta. Jos käyttäjällä ei ole Oma tila -toimintoa käytettävissä, Asetukset-sivulle pääsee pikalinkin kautta, joka on yläkehyksen alapuolella.

Entinen Asetukset-kuvake Asetukset korvaantuu Käyttäjäkortti-kuvakkeella Käyttäjäkortti.

Käyttäjäkortin admin-näkymä:

Ympäristön hallinta > Käyttäjienhallinta > Käyttäjä NN

Optima-hallinnoijia käyttäjäkorttiuudistus helpottaa, sillä eri käyttäjäkohtaisia toimintoja voi tehdä yhdessä paikassa. Käyttäjäkortn kautta voi käyttäjän työtila- ja ryhmäjäsenyyksiä helposti hallita. Aiemmat tutut toimintatavat säilyvät kuitenkin rinnalla.

Käyttäjäkortin välilehdet ovat muutoin samat kuin käyttäjällä, lisäksi Jäsenyys-välilehdellä on toiminnot, jossa:

* käyttäjän ympäristötason ryhmäjäsenyyksiä voi tarkastella ja muokata
* käyttäjän voi lisätä työtilaan tai poistaa työtilasta
* käyttäjän työtilatason profiilin voi vaihtaa
* käyttäjän voi lisätä työtilatason ryhmään

Asetukset-välilehdellä on hallinnoja voi lisäksi:

* vaihtaa käyttäjän ympäristötason profiilin
* vaihtaa käyttäjän salasanan ja lähettää asiasta suoraan sähköpostitiedotteen

IlmoittautuminenIlmoittautuminenja ilmoittautumisen hallinta Ilmoittautumisen hallinta

Ilmoittautuminen on käyttäjälle aiempaa selkeämpi toiminto. Käyttäjä näkee mihin työtiloihin voi ilmoittautua, onko vapaita paikkoja ja voi peruakin ilmoittautumisensa yhdestä ja samasta näkymästä.

Optiman työtiloihin voi asettaa ilmoittautumistoiminnon Yleisasetukset-sivulla. (Jos alimpana kyseisellä sivulla ei toimintoa näy, tulee valita Ympäristön hallinta > Työtilat > Ilmoittautuminen ja laittaa se päälle.)

Kun valinnan tekee, tulee esille joukko asetuksia, joita voi määritellä ilmoittautumiseen liittyen:

  • Käyttäjän ottaminen jäseneksi voi tapahtua automaattisesti tai erikseen manuaalisesti hyväksymällä
  • Ilmoittautuminen voidaan rajata tietylle joukolle
  • Ilmoittautumiselle voidaan määrittää aikarajat
  • Ilmoittautumisen yhteydessä voidaan esittää kysymys ilmoittautujille

KoosteKooste-objektin päivitys

Kooste-työkaluun tulee joitakin muutoksia ja parannuksia. Kooste on Optiman uusin objekti-tyyppi, jolla voi tehdä monipuolisia koostenäkymiä Optiman eri materiaaleista. Siinä voi myös luoda uutta sisältöä aiemmin luodun materiaalin oheen tai linkittää sisältöä muualta internetistä (esim. Google Docs).

Objekti luodaan kohdassa Uusi objekti > Muut objektit > Kooste

Käyttöoikeus Kun käyttäjälle on työtilatason profiilissa valittuna kohta Työtilan hallinta > Työtilatason profiilit > [Profiilin nimi] > Muut objektit > Käyttäjä voi luoda koosteita

Kooste-objektilla voi korvata koko työtilan käytön: Kooste voidaan määrittää työtilan aloitussivuksi siten, että se korvaa työtilan.

Työtilan hallinta > Aloitussivu ja valitse kooste ja sen lisää lisäksi valinta "Työtilan käyttö tapahtuu aloitussivun kautta."

Kun tällainen määritys tehdään, kooste avautuu koko selainikkunan leveydellä, eivätkä käyttäjät näe, mitä työtila pitää sisällään. He pääsevät takaisin normaaliin näkymään klikkaamalla Aloitusnäkymä-kuvaketta Aloitusnäkymä.

Open Badge eli Osaamismerkki

Uutena ominaisuutena tulee Open badge -toiminto, jonka myötä hallinnoijat voivat myöntää osaamismerkkejä käyttäjille. Optima siis alkaa tukea Mozilla.org:n kehittämää Open Badge -konseptia, joka avaa paljon mahdollisuuksia elinikäisen oppimisen rintamalla.

Osaamismerkkejä voidaan käyttää esittämään saavutuksia tai kertomaan suoritetuista kursseista. Merkkejä voi hyödyntää tavoitteiden asettamisessa ja oppimisen motivoinnissa.

Jotta voi Optimassa myöntää osaamismerkkejä, tulee merkit suunnitella ja luoda sekä määritellä niiden myöntämisen kriteerit. Tätä esimerkkikuvaa voi käyttää testaamiseen. Osaamismerkkejä voi myöntää työtilan hallinnassa ja yksittäisten objektien Arviointi-toiminnossa. Merkin myöntämisestä lähetetään käyttäjälle viesti sähköpostiin.

Merkin saajan tulee hyväksyä merkki ennen kuin se voidaan näyttää hänen käyttäjäkortissaan Optimassa. Hyväksymisen jälkeen käyttäjä voi julkaista merkkinsä eri sosiaalisen median sovelluksissa, esim. Facebookissa.
HUOM. Merkin vastaanottaminen ei tällä hetkellä onnistu Internet Explorer -selaimella johtuen palveluntarjoaja Mozillasta. Ratkaisua ollaan heidän puoleltaan kehittämässä. Lue lisää.

Open Badge -osaamismerkkejä säilytetään Mozillan Backpackissa, ja niihin on käyttäjällä pääsy Mozillan sivuston kautta. Open Badge -osaamismerkkejä voi saada muualtakin kuin Optimasta. Osaamismerkki ei ole ainoastaan kuva, vaan se sisältää tietoa myöntäjästä ja myöntämisen kriteereistä, jotka muutkin voivat lukea merkin kautta, kun merkki julkaistaan.

Lue lisää Mozillan Open Badge -sivustolta.

Ympäristön hallinnoijalla on oikeus luoda uusia osaamismerkkejä:

Ympäristön hallinta > Arviointitoiminnot > Osaamismerkit

Kun ympäristössä on osaamismerkkejä, työtilojen supervisor-profiilissa olevat käyttäjät voivat myöntää merkkejä työtilan hallinnassa ja yksittäisten objektien Arviointi-toiminnossa.

VideochatVideochat / optima.discendum.com

Videochat on nyt käytössä kaikissa Optima-ympäristöissä.

Työtilatason supervisorit tarvitsevat käyttöoikeuden luoda Videochat-objektin:

Käyttöoikeus Kun käyttäjälle on työtilatason profiilissa valittuna kohta Työtilan hallinta > Työtilatason profiilit > [supervisor] > Muut objektit > "Käyttäjä voi luoda videochat-objekteja"

Tämän jälkeen tulee varata Videochat-sessiolle aika objektin omasta kalenterista tai ajan voi varata myös suoraan Optiman yleisestä kalenterinäkymästä (Omassa tilassa tai pikalinkkinä) ja samalla siitä voi lähettää muistutuksen kaikille osallistujille.

Videochatissa on kaksi toimintatapaa:
  • "Chat", jossa kaikilla on oma videoikkuna. Videochatin perustasolla (kaikissa ympäristöissä) on mahdollista pitää yksi tunnin pituinen videochat-sessio kerrallaan, ja siinä voi olla enintään kolme videoikkunaa käytössä.
  • "Luento", jossa luennoijalla on videoikkuna ja muut voivat seurata kuulijoina luentoa. Uudistetussa luentotyypissä luennoija voi hallita materiaalin näyttämistä eli hän voi pakotetusti jakaa sitä kuulijoille. Videochatin luento-tyypin käyttö tulee tilata erikseen ja se on lisämaksullista samoin kuin muu laajempi käyttö.

Jos olet kiinnostunut Videochatin laajemmasta käytöstä, ole yhteydessä asiakasyhteyshenkilöön tai helpdeskiin.

Videochat Videochat /Asiakkaat, joilla on oma Optima-palvelin ja käytössään mediapalvelin

Videochat päivittyy uudempaan versioon.

Käytön rajoitukset eri ympäristöissä sopimuksen mukaan.

Ympäristötason admin-profiilin oikeuksien laajennus

Optimassa ympäristötason admin-profiilissa toimiville käyttäjille tulee lisää oikeuksia: Kun admin avaa minkä tahansa työtilan, hänellä on täysin samat oikeudet kuin silloin kun hän olisi kyseisessä työtilassa jäsenenä ja supervisor-profiilissa. Nykytilanteessahan admin kyllä näkee kaikki työtilat, mutta voi toimia vain rajoitetuin oikeuksin, ellei ole jäsen ja erikseen määriteltynä supervisor-profiiliin.

KurssiKurssit-toiminto

Kurssityötila-toiminto julkaistaan uudelleen hieman erilaisena versiona.

Kurssityötila on uusi työtilan tyyppi, jossa yksittäisten objektien sijaan voidaan seurata edistymistä yhteenvetona useammista objekteista. Kurssityötilassa määritellään työtilan sisällöstä joukko objekteja, joiden hyväksytty suorittaminen on kurssin läpäisyn ehtona.

Kaikkiin pakollisiin tehtäviin on liitettävä arvioinstiskaala. Kurssityötilassa on kaksi vaihtoehtoa, mitä tulee arvosteluun: kurssi voidaan arvioida automaattisesti, eli kun opiskelija on suorittanut kaikki pakolliset tehtävät ja saanut niistä hyväksytyn arvosanan, tallentuu kurssin suoritusmerkintä kurssirekisteriin. Mikäli käytössä on kurssin manuaalinen arvostelu, hallinnoija antaa haluamansa arvosanan asteikolla, joka on määritelty työtilan asetuksissa ja arvosanan tallentuu rekisteriin.

Tulokset säilyvät kurssirekisterissä myös työtilan poistamisen jälkeen. Niin haluttaessa on mahdollista asettaa opiskelijan jäsenyys päättymään automaattisesti samalla, kun hän saa hyväksytysti suoritettua kurssin loppuun.

Muista työtilatyypeistä poiketen kurssityötilat luodaan tekemällä ensin kurssipohjia. Pohjiin voidaan liittä haluttuja ympäristötasolla määriteltyjä metatietoja kuten esimerkiksi koulutusala, koulutuksen järjestäjä ja koulutuspaikkakunta. Kussakin ympäristössä voidaan vapaasti määritellä halutut metatietokentät, joita kurssipohjissa käytetään.

Kurssityötila luodaan kohdassa Kurssit > Luo uusi kurssityötila

Kurssipohjia määritellään kohdassa Ympäristönhallinta > Kurssit > Kurssipohjat

Kurssirekisterin käyttöoikeudet määritellään kohdassa Ympäristönhallinta > Kurssit > Kurssirekisteri > Lisää kurssirekisterin käyttöoikeuksia

Käyttöoikeus kurssipohjien luomiseen ja ympäristötason kurssiasetuksiin: Kun käyttäjälle on ympäristötason profiilissa valittuna kohta Ympäristönhallinta > Profiilit > Profiilin nimi > Yleisasetukset > Käyttäjällä on oikeus kaikkiin ympäristötason kurssitoimintoihin

Käyttöoikeus kurssityötilojen luomiseen käyttämällä vapaana olevia kurssipohjia: Kun käyttäjälle on ympäristötason profiilissa valittuna kohta Ympäristönhallinta > Profiilit > Profiilin nimi > Yleisasetukset > Käyttäjä voi luoda kurssityötiloja valmiiksi määritellyistä kurssipohjista

Käyttöoikeus kurssirekisterin seuraamiseen kohdassa Oma tila > Suoritustenhallinta > Kurssirekisteri
kun käyttäjä on lisätty kurssirekisterin käyttäjäksi kohdassa Ympäristönhallinta > Kurssit > Kurssirekisteri > Lisää kurssirekisterin käyttöoikeuksia

Muut muutokset

  • "Web-editori" poistuu käytöstä
  • Kevyt web-editorin versiopäivitys (ei näkyviä tai toiminnallisia uudistuksia)
  • Todistuspohja-editorissa kuvan koon skaalaus mahdollista
  • Ympäristön hallinta -kehyksen sisällön jäsennys, uusi väliotsikko Arviointitoiminnot, joka voi sisältää toiminnot: Arviointiskaalat, Osaamismerkit, Kompetenssit, Todistuspohjat.


SULJE IKKUNA