logo

TIETOA PÄIVITYKSESTÄ syksy 2013
Uudistuksia seuraaviin ominaisuuksiin:
Uudistukset mediapalvelun omaaville palvelimille:Kooste Uusi ominaisuus: Pilvipalveluiden (Ilmoitukset GoogleDrive ja Ilmoitukset SkyDrive) hyödyntäminen Optimassa

 • Pilvipalveluissa olevia tiedostoja voidaan kopioida ja linkittää Optimaan ja myös Optimassa olevia tiedostoja voi viedä pilvipalveluihin
 • Optima-hallinnoijan on erikseen laitettava tämä ominaisuus ympäristössä päälle ympäristötason profiilissa: Ympäristön hallinta > Profiilit > Ympäristötason profiilit > [Profiilin nimi] > Asetukset. Täällä Oman tilan asetukset -otsikon alla valitaan Pilvipalvelut käytössä kaikissa työtiloissa. Tämän jälkeen kansioihin, joissa käyttäjillä on kirjoitusoikeus tulee näkyviin toiminto: Uusi objekti >Pilvipalvelut Linkitä tai kopioi pilvipalvelusta.

Korjaus liittyen PDF-dokumentteihin ja Internet Explorer 10 -selaimeen

Internet Explorer 10 -selaimella pdf-tiedostojen lukemisen jälkeen esiintynyt ongelma on korjattu.

Uudistuksia

Tietoturva

Optiman tietoturvaa on parannettu usein eri toimin.

Hallinnointitoiminnot

 • Ympäristön aloitusnäkymän, työtilaluokan ja työtilan aloitussivun määrittämisen näkymiä on selkiytetty
 • Ympäristön hallinta > Profiilit > Ympäristötason profiilit > [Profiilin nimi]– asetusten näkymä on myös tehty selkeämmäksi
 • Työtilan luomisen jälkeistä näkymää on tarkennettu

KoosteTyötilan ilmoitukset

 • Työtilatason ilmoitukset voidaan näyttää työtilan aloitussivulla
 • Ilmoitukset ovat tulleet esiin ympäristön aloitusnäkymässä ja/tai Ilmoitukset-toiminnon kautta Ilmoitukset. Nyt ne voidaan asettaa työtilan aloitusnäkymään (Työtilan hallinta > Aloitussivu)
 • Jos on voimassaolevia ilmoituksia, näytä ne ensisijaisesti – valinnalla saadaan ilmoitukset näkymään työtilan normaalin aloitussivun sijaan

Kooste Kooste-objekti

 • Koosteessa Twitter-lohkon Ilmoitukset toiminnallisuus on korjattu kuntoon
 • Kooste-objektin leveys voidaan määritellä kiinteästi pikseleissä (tästä voi olla hyötyä esim. kun käytetään Koostetta työtilan aloitusnäkymänä)
 • Koosteeseen määritetyn Keskustelualueen viestit näytetään ilman aikarajoitusta
 • Koosteeseen määritetylle Keskustelualueelle voi nyt kirjoittaa ensimmäisenkin viestin

Kooste Kurssityötila

 • Useita käyttöliittymäparannuksia
 • Kaikille kurssin osallistujille voidaan antaa sama arvosana yhdellä kerralla
 • Kurssin yhteenvetonäkymä on oletuksena kurssin aloitussivu mutta myös muita sivuja voidaan käyttää
 • Kurssin yhteyshenkilön käyttäjäkortin avaaminen onnistuu nyt kurssin yhteenvetosivulta
Uudistukset mediapalvelun omaaville palvelimille:

Videoesitys Videoesitys-objekti

 • Useita käyttöliittymäparannuksia
 • Kaikkia työtilassa olevia suoratoisto-objekteja voidaan valita videoesitykseen (aiemmin saattoi valita vain kevään/kesän 2013 päivityksen jälkeen tuotuja suoraroisto-objekteja)
 • Kun video valitaan videoesitykseen, siitä tehdään automaattisesti myös tableteille soveltuva versio (versio, joka ei vaadi selaimelta Flash-tukea)

Kooste Videochat-objekti

 • Chat-moodissa kaikilla osallistujilla on jatkossa oikeus jatkaa sessiota
 • Videochat- ja videoluento-käyttöliittymiä on selkiytetty

KoosteMediapalvelun käyttö laajenee tableteille sopivaksi

Optiman mediatiedostojen (suoratoiston) katsominen vaatii oletuksena Flash Playerin selaimeen. Poikkeuksena Optiman Videoesitys-objektien mediasisältöä voi aina katsoa myös laitteella, jossa ei ole Flash-tukea koska Videoesitykseen valittavat suoratoistotiedostot muunnetaan automaattisesti myös H.264-muotoon.

Päivityksen (21.8.2013/optima.discendum.com -palvelimella) jälkeen kaikki suoratoistot on mahdollista muuntaa myös H.264-muotoon, jolloin ne ovat myös tableteilla katsottavissa eli laitteilla, joilla ei ole Flash-tukea.

Optima-hallinnoija voi määrittää seuraavat asetukset päälle ympäristöön tarpeen mukaan:

 • Hän voi antaa käyttäjille oikeuden muuntaa minkä tahansa suoratoistotiedoston jälkeenpäin H.264-muotoon. Muunnos tehdään erikseen objektin Asetukset-välilehdellä. On huomattava, että H.264-muoto ei ole välittömästi käytettävissä. Videota voi katsoa tabletilla sel jälkeen kun H.264-enkoodaus on valmistunut, tähän voi mennä useita minuutteja
 • Hän voi määrittää, että siitä ajankohdasta eteenpäin kaikki suoratoistot muunnetaan automaattisesti kahteen eri muotoon (Flash ja H.264)

Nämä Asetukset hallinnoijat löytävät kohdassa Ympäristön hallinta > Toiminnot > Suoratoistovideot:

 • Tee kaikista suoratoistovideoista automaattisesti sekä tietokoneelle että tabletille sopivat versiot
 • H.264-muunnos käytettävissä suoratoistovideoiden asetuksissa. Aiemmin ladatuista mediatiedostoista voidaan tehdä tableteille sopiva versio jälkikäteen

Hallinnoijien tulee ottaa valintaa tehdessään huomioon levytilan riittävyys. Enkoodaus kahteen formaattiin vie tuplamäärän levytilaa verrattuna pelkkään Flash-formaattiin. Mediapalvelun levytila on rajoitettu ympäristökohtaisesti. Tilan käytön voi tarkistaa täällä: Ympäristön hallinta > Toiminnot > Suoratoistovideot.

 • Optima.discendum.com-palvelimen asiakkaat: Levytilaa voi tilata lisää asiakasyhteyshenkilöltä tai helpdeskistä: helpdesk@discendum.com
 • Oman Optima-palvelimen asiakkaat: Zencoder-palvelua käyttävien tulee lisäksi huomata, että kahteen formaattiin enkoodaaminen kaksinkertaistaa palvelun käyttömaksun

Alkuun

SULJE IKKUNA