logo

TIETOA PÄIVITYKSESTÄ kesä 2016

Oman kuvan lisäys
Palautukset suoraan pilvipalvelusta
Web-editorista uusi versio
Mediasisällöt näkyvät paremmin
Scorm-uudistuksia
Uusia tilastoja
Monivalintatehtävän korjauksia
Päiväkirjan käyttäjälistaus
Poistuvat ominaisuudet


Oma kuvaOman kuvan lisäys

Kaikilla on nyt mahdollisuus vaihtaa kuvansa käyttäjäkorttiin, myös heillä, joilla on rajattu oikeus vaihtaa yhteystietojaan. Kuvan vaihtotoiminto löytyy suoraan käyttäjävalikosta oikeasta yläkulmasta.

PilvipalveluPalautukset suoraan pilvipalvelusta

Palautuslaatikkoon voi palauttaa tiedostoja suoraan pilvipalvelusta (OneDrive, GoogleDrive ja Office365) eli senhetkisen tiedostoversion voi kopioida pilvestä ja palauttaa Optimaan. Kytkentä pilvipalveluun on helppo tehdä palautuksen yhteydessä.
Vaatii, että hallinnassa on valittuna kohta: Ympäristön hallinta> Profiilit> Ympäristötason profiili> Pilvipalvelut käytössä kaikissa työtiloissa

Web-editoriWeb-editori on päivitetty

Web-editoriin on tehty versiopäivitys. Taulukoita on helpompi käsitellä esiin tulevien pikatoimintojen ansiosta.

SuoratoistoMediasisältö näkyy paremmin

Mediasisällöt näkyvät jatkossa varmemmin eri laitteilla: Suoratoistettavaksi ladattavat mediatiedostot enkoodataan suoraan kaikille laitteille sopivaan muotoon (ennen oletuksena oli flash).

SCORMScorm-uudistuksia

SCORM-paketin avaussivu, sekä hallinnoijan että vastaajan näkymät on uudistettu. Hallinnoijan näkymässä uusi graafinen tilasto, josta voi haluamillaan aikaväleillä tarkkailla vastausten kertymistä.

SCORMUusia tilastoja

Ympäristön tiettyjen tapahtumien määrää voi seurata eri aikaväleillä, käyttäjäryhmä-, käyttäjähakemisto- tai työtilakohtaisesti. Lisäksi voi seurata käyttäjien ja jäsenten määrää, suoritettujen kurssien ja objektien avaamisen määrää. Toiminto löytyy kohdasta Ympäristön hallinta> Käyttäjienhallinta> Tilasto

KoosteMonivalintatehtävään on tehty korjauksia

*Korjaus vastausten palautenäkymässä
*Korjauksia cloze-tehtävätyypissä (kysymysten luonti ja vastaaminen)
*Muutettu hallinnoijan Tilasto-sivulta avautuvia palautenäkymiä, kaikki palautteet näkyvät palauteasetuksista huolimatta.
*Korjaus: työtilaa tai kansiota kopioitaessa monivalinnan editorissa käytettyjen kuvien viittaukset siirtyvät osoittamaan uuden työtilan vastaaviin kuviin.

PäiväkirjaPäiväkirjan käyttäjälistaus

Päiväkirjassa listataan oletuksena kaikki käyttäjät aktiivisuuden mukaan eli eniten merkintöjä tehneet käyttäjät näkyvät ylimpänä. Nyt kaikki käyttäjät voi listata myös aakkosjärjestyksessä.

Poistuvat ominaisuudet

Uusia vanhantyyppisiä lomakkeita ei voi enää luoda. Olemassaolevia vanhantyyppisiä lomakkeita voi yhä muokata.
Seuraavassa ohjelmistopäivityksessä poistetaan Monivalinta- ja aukkoharjoitus -objektityyppi. (Monivalintatehtävä harjoituksena tai tenttinä säilyy.)

Anna palautetta uudistuksista Optima Akatemian palautelomakkeen kautta!


SULJE IKKUNA